Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MEZOGLEA

  Bezpostaciowa substancja występująca pomiędzy ektodermą a endodermą u gąbek, parzydełkowców i żebropławów. Jest wykształcana przez komórki obu tych warstw. Ma galaretowatą konsystencję, w której mogą się znajdować elementy szkieletowe lub luźno rozmieszczone komórki, najczęściej o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METHEMOGLOBINA

  Ferrihemoglobina, forma hemoglobiny, w której atomy żelaza w grupach hemowych zostały utlenione i występują w postaci jonów trójwartościowych (trzeci stopień utlenienia), a nie w formie jonów dwuwartościo-wych (drugi stopień utlenienia). Taka forma hemoglobiny traci zdolność do wiązania tlenu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAFAZA

  Jedna z faz podziału jądra komórkowego. Metafaza charakterystyczna jest zarówno dla mitozy jak i mejozy. W fazie tej dochodzi do ułożenia chromosomów w płaszczyźnie równikowej, zwanej też płytką metafazalną i przyczepianiem się wrzecion kariokinetycznych do centromerów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZENCHYMA

  W rozwoju zarodkowym rozwija się z mezodermy. Jest specyficznym ugrupowaniem komórek, dającym początek wszystkim rodzajom tkanek łącznych. Występ uje tylko w okresie zarodkowym. Wykazuje luźną, gąbczastą strukturę, wypełnia przestrzenie między rozwijającymi się narządami.

  Składa się z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAGENEZA

  Przemiana pokoleń u zwierząt, w której następują po sobie na przemian pokolenie rozmnażające się płciowo i bezpłciowo. Metagenezę można zaobserwować u pierwotniaków, gdzie mejoza (pregamiczna lub postgamiczna) i proces zapłodnienia występuje na przemian z podziałami mitotycznymi oraz u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZODERMA

  Listek zarodkowy, występuje u trójwarstwowców. W rozwoju zarodkowym powstaje jako ostatni pomiędzy ektodermą a endo-dermą. Z mezodermy rozwijają się tkanki mięśniowe, nabłonki jam ciała, nerki, gonady, nabłonek moczowodów, pęcherza moczowego i cewki moczowej, kora nadnerczy. Z mezodermy rozwija się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METALOPROTEINY, białka złożone

  Grupę prostetyczną stanowi metal (atomy lub jony), połączony z białkiem bezpośrednio lub poprzez skomplikowane układy. Przykłady metaloprotein to np. oksydazy (Mo), hemocyjanina (Cu), ferryty-na (Fe).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZOFIL

  Tkanka miękiszowa asymilacyjna, wypełniająca przestrzenie w liściu, między skórką a wiązkami przewodzącymi. W typowym liściu rośliny dwuliściennej jest zróżnicowany na miękisz palisadowy i gąbczasty. Komórki miękiszu palisadowego występują pod skórką górną, są wydłużone i ułożone...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAMERIA (segmentacja)

  Typ budowy charakterystyczny dla pierścienic (Annelida; dżdżownice, pijawki) i stawonogów (Arthropoda). Polega na podziale całego ciała na podobne, powtarzające się odcinki - segmenty (metamery), ułożone jeden za drugim, wzdłuż długiej osi ciała. Może ujawniać się zarówno w budowie zewnętrznej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZOFIL WIEŃCOWY

  Typ miękiszu asymilacyjnego występującego wokół wiązki przewodzącej. W komórkach tego mezofilu, u roślin C4, dochodzi do dekarboksylacji kwasu jabłkowego i wprowadzenia odłączonego dwutlenku węgla w cykl Calvina. Do roślin C4 zaliczamy np. trzcinę cukrową, kukurydzę. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt

Do góry