Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MIKROELEMENTY (pierwiastki śladowe)

  Pierwiastki chemiczne, których zawartość w organizmie nie przekracza 0,01%, a zapotrzebowanie dobowe 100 mg/dobę. Należą tu m.in. żelazo, miedź, cynk, jod, fluor, selen, chlor, mangan, molibden, kobalt, wanad, nikiel i krzem. Nie wszystkie, w przeciwieństwie do makroelementów są niezbędne do jego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIANO COLI

  Wskaźnik sanitarny, mówiący o zanieczyszczeniu badanego środowiska (woda) bakteriami typu fekalnego/kałowego. Wskaźnik ten jest liczbą, mówiącą o najmniejszej ilości próby wody, w jakiej można znaleźć jedną komórkę z tzw. grupy coli (E.coli), to znaczy im mniejsza liczba, tym zanieczyszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROEWOLUCJA

  Procesy ewolucyjne, przebiegające na poziomie gatunku, w obrębie danej populacji, prowadzące do zmian częstotliwości występowania alleli w populacji, a w efekcie do tworzenia nowych form: podgatunków, a czasem i gatunków (specjacja). Czynnikami odpowiedzialnymi za zachodzenie mikroewolucji są: dobór...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIELINOWA OSŁONKA

  Białkowo-lipldowa osłonka aksonów włókien nerwowych rdzennych, obwodowego układu nerwowego, bogata w cholesterol i fosfolipidy. Powstaje w procesie mielinizacji, poprzez spiralne owijanie się wokół aksonu przekształconej błony komórek glejowych (lemocyty, komórki Schwanna).

  Nieciągła, zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROFIBRYLA

  Struktura - organizacyjna ściany komórkowej, średnicy około 25 nm. Stanowi zespół, ułożonych obok siebie, fibtyl elementarnych, może zawierać do 2000 cząstek celulozowych, W części rdzeniowej zbudowana z celulozy, w części peryferyjnej z celulozy i hemicelulozy.

  Tworzy w ścianie komórkowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘCZAKI (Mollusca)

  Typ zwierząt bezkręgowych, obejmujący około 130 tys, gatunków, ustępujący pod względem liczebności tylko -> stawonogom. Obejmuje zwierzęta o odrębnej od innych budowie, tylko w niewielu szczegółach nawiązujące do -> pierścienic. Mięczaki dzieli się na osiem gromad: bezpłytkowce (Aptacophora)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /12 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZOLECYTALNE JAJA

  Typ komórek jajowych, zawierających średnią ilość substancji odżywczych, Występują u zwierząt rozwijających się w wodzie, których zarodek nie ma możliwości czerpania substancji odżywczych ze środowiska, np. płazy, ryby dwudyszne.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZOFITY

  Rośliny siedlisk średnio i zmienno-wilgotnych, jak pola uprawne, łąki, lasy. Występują najczęściej w strefie umiarkowanej. Mają dobrze rozwinięte tkanki przewodzące i mechaniczne, są mocno ukorzenione, posiadają liście średniej wielkości, z aparatami szparkowymi po dolnej stronie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METANEFRYDIUM

  Narząd wydalniczy zwrócony otwartym lejkiem do wtórnej jamy ciała. Po raz pierwszy metanefrydia pojawiają się u pierścienic, gdzie występują w ilości jednej pary na segment. W budowie metanefrydium wyróżnia się: orzęsiony lejek, skręcony kanalik i otwór wydalniczy uchodzący w następnym segmencie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METABOLIZM (przemiana materii)

  Ogół przemian i reakcji biochemicznych, zachodzących na terenie całego organizmu (w wyspecjalizowanych narządach i układach) oraz w poszczególnych jego komórkach (metabolizm komórkowy), niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, wzrostu i rozwoju.

  Obejmuje całokształt przemian materii...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt

Do góry