Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Indeks giełdowy

  Charakterystyka

  Indeks giełdowy to wskaźnik, który informuje inwestorów, w jaki sposób zmieniają się ceny, ukazuje tendencje, jakie panują na rynku w określonym czasie. Jest syntetycznym miernikiem zmian cen papierów wartościowych obejmującym wszystkie papiery wartościowe z wybranej grupy bądź danego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /9 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność szkoleń

  Nie wystarczy wydać pieniądze na szkolenie. Trzeba być jeszcze pewnym, że wydało sie je dobrze i przyniesie to pozytywne skutki. Dlatego większość racjonalnie zarządzanych organizacji ocenia skuteczność lub efektywność szkoleń.

  Twórcą najbardziej rozpowszechnionego modelu, który ocenia szkolenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /4 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indos wekslowy

  Definicja

  Indos wekslowy jest to przeniesienie uprawnień wynikających z weksla na inną osobę. Polega on na zamieszczeniu na grzbiecie (odwrocie) weksla lub też w razie braku miejsca na przedłużku odpowiednika oświadczenia dotychczasowego posiadacza o odstąpieniu weksla oraz na wręczeniu go nowemu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /2 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krakowski Park Technologiczny

  Charakterystyka

  ''

  Krakowski Park Technlogiczny to jedna z siedemnastu specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce. Jest ona położona na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Krakowska SSE składa się z 19 podstref znajdujących się na obszarze 17 gmin. Podstrefy te to: Kraków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /4 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krakowski Park Technologiczny

  Charakterystyka

  ''

  Krakowski Park Technlogiczny to jedna z siedemnastu specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce. Jest ona położona na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Krakowska SSE składa się z 19 podstref znajdujących się na obszarze 17 gmin. Podstrefy te to: Kraków...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /4 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces oceny pracowników

  Cele procesu

  Cele ogólne:

  Wartościowanie cech osobowych, postaw, zachowań oraz poziomu wykonania zleconych zadań Otrzymanie informacji zwrotnej o efektach pracy, oczekiwaniach przełożonego oraz o mocnych i słabych stronach pracowników. Zaspokojenie odczuwanej przez pracowników potrzeby oceny własnej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /16 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczne cele współczesnego państwa

  Charakterystyka

  Cele przedstawione są tutaj przez pryzmat funkcji współczesnego państwa.

  Funkcja instytucjonalna i prawna

  Celem państwa w zakresie tej funkcji jest stworzenie prawnego i instytucjonalnego podłoża dla działalności gospodarczej oraz zapewnienie jej skutecznego działania. Narzędziami...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /5 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja państwowa

  Definicja

  Administracja państwowa określana jest jako system podmiotów utworzonych i wyposażonych przez ustawę w kompetencję do prowadzenia organizatorskiej i kierowniczej działalności na podstawie ustaw w kierunku wewnętrznym oraz zewnętrznym, przy czym zarówno przebieg i skutki działalności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /6 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa o pracę

  Definicja

  Umowa o pracę stanowi podstawową formę nawiązania stosunku pracy. Charakteryzuje ona strony umowy, zakres praw i obowiązków stron oraz zawiera wszystkie niezbędne elementy opisujące dany stosunek pracy. Jest to dwustronna czynność prawna, wyrażająca porozumienie, na mocy którego pracownik...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /6 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Bank Centralny

  Charakterystyka

  Europejski Bank Centralny został utworzony na podstawie Traktatu w sprawie Europejska|Unii Europejskiej z chwilą rozpoczęcia przez UE realizacji trzeciego etapu budowy walutowa|Unii walutowej.

  Udziałowcami Europejskiego Banku Centralnego są wszystkie kraje należące do Wspólnoty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /1 611

  praca w formacie txt

Do góry