Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wynagrodzenie

  Elementy wynagrodzenia

  Wynagrodzenie jest zapłatą za pracę wykonaną na rzecz pracodawcy przysługującą z tytułu zawarcia stosunku pracy (np. umowy). W szerokim ujęciu za wynagrodzenie uznaje się także korzyści niepieniężne, a nawet niematerialne odnoszone przez pracownika w związku z wykonywaną...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /12 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynagrodzenie

  Elementy wynagrodzenia

  Wynagrodzenie jest zapłatą za pracę wykonaną na rzecz pracodawcy przysługującą z tytułu zawarcia stosunku pracy (np. umowy). W szerokim ujęciu za wynagrodzenie uznaje się także korzyści niepieniężne, a nawet niematerialne odnoszone przez pracownika w związku z wykonywaną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /12 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynagrodzenie

  Elementy wynagrodzenia

  Wynagrodzenie jest zapłatą za pracę wykonaną na rzecz pracodawcy przysługującą z tytułu zawarcia stosunku pracy (np. umowy). W szerokim ujęciu za wynagrodzenie uznaje się także korzyści niepieniężne, a nawet niematerialne odnoszone przez pracownika w związku z wykonywaną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /12 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje akwizycji

  Charakterystyka

  Najczęstszym rodzajem akwizycji jest akwizycja "twarzą w twarz" gdy klient ma bezpośredni kontakt z akwizytorem (inaczej przedstawicielem handlowym). Podczas tego rodzaju akwizycji akwizytor przestawia potencjalnemu nabywcy ofertę, przeprowadzając równocześnie sondaż potrzeb klienta i stara...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /3 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje akwizycji

  Charakterystyka

  Najczęstszym rodzajem akwizycji jest akwizycja "twarzą w twarz" gdy klient ma bezpośredni kontakt z akwizytorem (inaczej przedstawicielem handlowym). Podczas tego rodzaju akwizycji akwizytor przestawia potencjalnemu nabywcy ofertę, przeprowadzając równocześnie sondaż potrzeb klienta i stara...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /3 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt konsorcjalny

  Kredyt konsorcjalny

  Kredyt konsorcjalny - daje umożliwia przedsiębiorcy skorzystania z kredytów kilku banków. Konsorcja tworzone są zarówno przez banki państwowe, prywatne jak i spółdzielcze, zazwyczaj 3-4, a potem dołączają do nich pozostali uczestnicy, którzy odkupują część kredytu ( syndykacja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /3 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria arbitrażu cenowego

  Wprowadzenie

  Teoria arbitrażu cenowego, zwana też teorią wyceny arbitrażowej (APT - arbitrage pricing theory) opracowana została przez Stephena Rosa i stanowi obok CAPM|CAPM jeden z dwóch najbardziej popularnych modeli równowagi rynku kapitałowego. W odróżnieniu od modelu CAPM|CAPM, który jest modelem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /3 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikat inwestycyjny

  Charakterystyka

  Tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

  Ustawodawca podał kilka rodzajów różnego rodzaju tytułów uczestnictwa w funduszach

  inwestycyjnych, nadając im odmienny charakter prawny. Tytułem uczestnictwa w

  funduszach otwartych oraz specjalistycznych funduszach otwartych jest jednostka...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /3 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikty w organizacji procesowej

  Świadomość występowania niebezpieczeństw

  Organizacja procesowa w literaturze przedmiotu oraz w różnych artykułach przedstawiana jest zazwyczaj w pozytywnym świetle, zachwala się liczne jej zalety i wskazuję jako model funkcjonowania przedsiębiorstwa dostosowany do dynamicznie zmieniającego się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /5 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura transportowa

  Charakterystyka

  Pojęcie infrastruktury, mimo że od lat funkcjonuje w języku polskim, nie ma do dziś ogólnie przyjętej definicji i tym samym nie jest jednoznacznie rozumiane . Samo określenie infrastructure zaczerpnięte z języka angielskiego oznacza "podbudowę bazy, tj. konieczną podstawę gospodarki"...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /3 171

  praca w formacie txt

Do góry