Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jak dzieci uczą się dodawać i odejmować?

  Sprawne liczenie i ustalanie, który zbiór zawiera więcej elementów, to nie wszystko. Potrzebna jest jeszcze umiejętność wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania. Należy ona do dziecięcego liczenia i kształtuje się na śladach liczenia. Najważniejsze jest tutaj stopniowe odrywanie się od konkretów i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /16 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieci uczą się liczyć, nim rozpoczną naukę w szkole?

  Z badań (Wyniki badań nad rozwojem dziecięcego liczenia u dzieci polskich podaje E. Gruszczyk-Kolczyńska: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno - wyrównawcze, Warszawa 1997, s. 22 - 44.) wynika, że dzieci najpierw przyswajają sobie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /12 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego warto rozpocząć edukację matematyczną dzieci?

  Oczywiście od kształtowania dziecięcych umiejętności liczenia, a więc od liczenia przedmiotów, obliczania wyniku dodawania i odejmowania, a także od porównywania liczby elementów w zbiorach. Umiejętności te zalicza się do przejawów dziecięcej inteligencji, gdyż służą one dziecku do poznawania i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /7 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kult dzieciństwa

  Jedną z form aktywności człowieka jest zabawa. Jest ona szczególnie potrzebna i atrakcyjna w wieku rozwojowym. Trudno byłoby o normalny rozwój dzieci i młodzieży, gdyby z ich życia zupełnie została wyeliminowana wszelka forma zabawy, odprężenia, gry czy rozrywki. Zabawa jest w dużym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /3 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabawa a odpowiedzialność moralna

  Każda forma niemoralnej zabawy jest krzywdą: zaburza więzi, wypacza wartości. Na ile jest też osobistą winą moralną danego człowieka, to zależy oczywiście od stopnia jego wolności i świadomości. Ale także wtedy, gdy ktoś uczestniczy w niemoralnej zabawie w sposób nieświadomy czy niedobrowolny...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /3 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika - zabawy

  Zabawa jest wrodzoną potrzebą i spontaniczną tendencją człowieka. Jednak zabawy, która jest zdrowa fizycznie, psychicznie i moralnie, trzeba się uczyć. Taka zabawa nie jest ani czymś łatwym ani spontanicznym. Wymaga ona samodyscypliny a także pomocy wychowawczej. Wsparcie wychowawcze okazuje się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /5 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika - ważne zagadnienia

  Afazja – gr. aphasía 'niemota'; zob. a-; -fazja.zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia mózgu a nie mięśni artykulacyjnych ani słuchu. Jest kilka jej typów: niezdolność wyrażania myśli słowami, niezdolność rozumienia słów, wybiórcze zaburzenia pamięci, niezdolność łączenia sylab w słowa i inne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /21 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze objawy autyzmu

  Temat: Drodzy Rodzice! Artykuł ten mówi o pierwszych objawach ciężkiego upośledzenia rozwoju, jakim jest autyzm wczesnodziecięcy, którego istotą jest zaburzenie kontaktów społecznych i komunikowania się. Zastanawiacie się , co to może mieć wspólnego z Waszym Dzieckiem, które jeszcze nie umie mówić...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /4 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko z autyzmem

  Temple Grandin-wyleczona autystka,

  tylko ok. 25% wyleczonych autystów cierpiało na tę chorobę

  niewiele autystów rozpoczyna szkołę średnią, jeszcze mniej dociera dalej

  zajmują się głównie matematyką, informatyką, a ni psychologię

  próbowała zrozumieć samą siebie, nie czuła się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /9 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka jawna

  Charakterystyka

  Przepis art. 75 par. 1 k.h. stanowił, że spółką jawną jest taka spółka, która prowadzi we wspólnym imieniu przedsiębiorstwo zarobkowe w większym rozmiarze, a nie jest inną spółką handlową. Przyjąć można, że w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych do elementów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /5 523

  praca w formacie txt

Do góry