Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kompetencje nauczyciela - wychowawcy

  Na początku chciałbym przedstawić krótką charakterystykę. Pedagog (prowadzący chłopców, wychowawca dzieci), pracownik naukowy zajmujący się badaniami oraz pisarstwem w dziedzinie wychowania i oświaty. Pedagog szkolny, stanowisko nauczyciela powołanego do sprawowania opieki wychowawczej nad młodzieżą...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /8 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opóźnienia rozwoju mowy

  Opóźnienia rozwoju mowy to zakłócenia w nabywaniu przez dziecko sprawności językowych. Pojawiają się one zazwyczaj już w pierwszych etapach rozwoju mowy. Opóźnienia te obserwuje się zarówno w globalnych jak i wybiórczych aspektach oraz etapach rozwoju mowy. Mogą one przejawiać się...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /12 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemoc wobec dziecka

  Najczęściej dzieci bite są w rodzinach uznawanych za patologiczne, ale też uznanych za „normalne”, gdzie dzieci bije się tak, by nie pozostawić śladów. Są prześladowane rzekomo dla ich „dobra”, żeby wyrosły na wartościowych ludzi. Dopóki są małe nie wiedzą, że mogłoby być inaczej, nie buntują...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /5 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Przemoc wobec dziecka”

  Prawa dziecka są również odbiciem praw człowieka i podobnie jak one są ustalane poprzez parlamenty poszczególnych państw. Są ściśle związane z funkcjonowaniem państwa, stanowią ogólne normy regulujące zachowanie jednostek, a także umożliwiają kontrolę państwa nad lojalnością obywateli.

  Prawa...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /6 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rodzi się agresja

  Człowiek jest istotą agresywną. Z wyjątkiem niektórych gryzoni, żaden inny kręgowiec nie zabija z taką konsekwencją i upodobaniem osobników swojego gatunku. Psychologię społeczną zdefiniwaliśmy jako naukę o wpływie społecznym tj. o oddziaływaniu jednej osoby, (lub) grupy na inne. Najskrajniejszą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /10 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agresja i przemoc u dzieci

  Jednym z najbardziej niepokojących problemów ostatnich lat jest narastająca w różnych dziedzinach naszego życia przemoc i agresja. Niepokojące są zarówno rozmiary tego zjawiska oraz fakt, że dramatycznie obniża się granica wieku osób, które są sprawcami narastających aktów agresji i przemocy. Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /22 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edukacja zdrowotna w przedszkolu

  Na uświadomienie zagrożeń należy dziecku zwracać uwagę cały czas, wykorzystując wszystkie zajęcia tematyczne, w których zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa wplatają się w treści wykraczające poza edukację zdrowotną. Rozwijanie samokontroli u dzieci to podstawa kształtowania właściwego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /10 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieśmiałość

  Definicje nieśmiałości:

   

  Według Barbary Harwas - Napierały:

  Wyróżniła trzy grupy definicji nieśmiałości:

  •  Definicje nieśmiałości w aspekcie behawioralnym. Definicje te opisują nieśmiałość na poziomie zachowania czyli najbardziej zewnętrznego przejawu tego zjawiska.

  •  Definicje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /5 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI ŚRODOWISKA RODZINNEGO WPŁYWAJĄCEGO NA WYCHOWANIE DZIECI W RODZINIE

  Według E. Jackowskiej:

  •  społeczno-ekonomiczne - określające pozycję społeczną i ekono­miczną rodziny i jej poszczególnych członków:

  •  warunki bytowe rodziny: poziom dochodów, sytuacja miesz­ka­niowa

  •  źródła utrzymania rodziny - zawód rodziców i innych doro­słych członków rodziny, źródła...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /3 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program pracy logopedycznej

  Program przeznaczony jest do realizacji w  pracy logopedycznej z dzieckiem z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi. Powstał na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych i stwierdzonych zaburzeń w sferze rozwoju umiejętności komunikacyjnych chłopca.

   

  Celem programu jest umożliwienie dziecku, w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /19 268

  praca w formacie txt

Do góry