Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Handel wewnątrzgałęziowy

  Charakterystyka

  Handel wewnątrzgałęziowy ma miejsce wówczas, gdy dany kraj jednocześnie eksportuje i importuje podobne typy wyrobów. Dzieje się tak dlatego, iż poszczególne gałęzie wytwarzają szeroką gamę jakościowo i gatunkowo odrębnych, ale i wysoce substytucyjnych produktów 2000...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /3 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja czysta

  Charakterystyka

  Czysta inflacja ma miejsce, gdy ceny dóbr, usług i czynników produkcji wzrastają w tym samym tempie.

  Zjawisko inflacji występuje w warunkach, w których ilość pieniędzy jakie znajdują się w obiegu rośnie w szybszym tempie, aniżeli wartość towarów oraz usług, które są oferowane na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

  Charakterystyka--

  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd sprawuje nadzór nad polskim rynkiem papierów wartościowych. Jest organem administracji państwowej. Składa się z przewodniczącego, dwóch jego zastępców i sześciu członków. Członkami Komisji są przedstawiciele: ministra finansów, ministra...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /8 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja budżetowa

  Charakterystyka

  Inflacja budżetowa, to jeden z rodzajów inflacji, gdy weźmiemy pod uwagę kryterium przyczyny powstania. Jest to inflacja której czynnikiem sprawczym jest występowanie deficytu budżetowego państwa, czyli nadmiernego poziomu wydatków w stosunku do generowanych dochodów.

  W czasach...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obligacje komunalne

  Charakterystyka

  Zgodnie z ustawą o obligacjach obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się do wykupu obligacji w przyszłości. Obligacja powinna zawierać między innymi cel emisji, a środki pozyskane z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość w administracji publicznej

  Jakość usług

  Jest to "zdolność zaspokajania wymagań klientów usług dzięki cechom, jakie ma usługa" (J. Altkorn, T. Kramer 1998, s.100). Klient wydaje opinię o jakości usługi nie tylko na podstawie jakości technicznej (materialne środki świadczenia usługi), ale także na podstawie jakości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /4 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATF

  Charakterystyka

  FATF (The Financial Action Task Force, franc. GAFI) - Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy jest międzyrządowym ciałem powołanym do życia w 1989 r. podczas szczytu G7 w Paryżu. Grupa składa się z 35 członków: 33 państw i 2 regionalnych organizacji (Argentyna, Australia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /2 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe kategorie pojęć pedagogiki społecznej

  opieka

     

  Radlińska – działalność kompensacyjno-rewalidacyjną, podejmowaną wobec jednostek niezdolnych do samodzielnej egzystencji (warunek), łącząca się z podjęciem przez opiekuna odpowiedzialności za losy owych jednostek i ich ubezwłasnowolnieniem (główne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /9 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy rówieśnicze

  pojęcie

  grupa społeczna: mała, pierwotna, nieformalna, a zrzeszanie się młodych w grupy równolatków jest cechą współżycia zbiorowego;

  Cooley – wskazanie że grupa rówieśnicza posiada cechy grupy pierwotnej:

  mała liczebność – bezpośrednia styczność

  prosta...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /4 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia i wychowanie

  Podstawowym zadaniem psychologii wychowania wobec praktyki wychowania jest informowanie o odkrytych przez psychologów faktach, prawidłowościach, podstawowych psychologicznych mechanizmach i sprawdzonych technikach ich wykorzystania, pozwalające na lepsze rozumienie zjawisk i procesów leżących u podstaw...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /4 704

  praca w formacie txt

Do góry