Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ćwiczenia języka

  Ćwiczenia języka — ćwiczenia mają­ce na celu doskonalenie zmiany kształtu i położenia masy języka oraz precyzyjności i szybkości ruchów specyficznych dla arty­kulacji głosek. Ćwiczenia języka rozpoczyna się od du­żych ruchów na zewnątrz jamy ustnej.

   

  Przy­kłady ćwiczeń (według stopnia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /7 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY ZDOBYWANIA INFORMACJI O DZIECKU

  Obserwacja- podstawowa metoda gromadzenia informacji, polegająca na systematycznym rejestrowaniu zachowań osoby obserwowanej oraz na interpretacji uzyskanych danych.

  obserwacja luźna- polega na swobodnym , nie ustrukturalizowanym, nie zamierzonym uprzednio zbieraniu danych w trakcie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wprowadzenia do Psychologii

  Behawioryzm

   

  Powstanie, główni przedstawiciele, główne założenia.

  Koncepcja behawiorystyczna człowieka powstaje na przełomie XIX i XX wieku. Staje się najbardziej dojrzała i klarowna dzięki eksperymentom Thorndike’a, Tolmana i Skinner’a. Badacze ci sformułowali wiele praw rządzących...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /30 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES PRZEDSZKOLNY OD 3 DO 7 ROKU ŻYCIA

  Rozwój fizyczny:

  Rozwój układu nerwowego: *duża pobudliwość nerwowa (zmienność usposobienia) *duża skłonność do płaczu i śmiechu (labilność emocjonalna) *hałaśliwość *szybkie znużenie *płytki sen ponieważ obwodowy i centralny układ nerwowy dopiero stopniowo się rozwija *zwiększa się masa...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /11 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja rozrachunków

  Charakterystyka

  Przez rozrachunki rozumie się takie należności lub zobowiązania, których osoby dłużnika i wierzyciela są określone, kwota jest zaakceptowana przez obydwu kontrahentów, a termin regulacji wierzytelności został uzgodniony.

  Konto Rozrachunków może wykazywać dwa salda - saldo Dt...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /3 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne problemy patologii społecznej

  1. WstępMianem patologii społecznej w socjologii określa się zachowanie jednostek i określonych grup społecznych sprzeczne z wartościami lub normami danej kultury. Mogą one dotyczyć zarówno pojedynczych osób, rodzin lub struktur organizacyjnych.

  Do zakresu zachowań dewiacyjnych zaliczyć można:•...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /9 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy psychopatyczne u człowieka

  egocentryzm,

  neurotyczność,

  przesadne, narcystyczne poczucie własnej wartości,

  brak wyrzutów sumienia lub poczucia winy,

  brak empatii,

  kalkulatywność,

  impulsywność,

  skłonność do oszukiwania i manipulacji,

  impulsywność i słaba...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym

  Diagnostyka resocjalizacyjna – jest dyscypliną naukową zajmującą się stawianiem trafnych i rzetelnych diagnoz na użytek wychowania resocjalizującego osób wadliwie przystosowanych społecznie.

  Diagnoza – to rozpoznanie stanu nieprzystosowania społecznego jednostki, jego opis, wyjaśnienie przyczynowe lub...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /14 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawy rodzicielskie i ich wpływ na dzieci

  Rodzina jest miejscem, gdzie dziecko doświadcza swych pierwszych kontaktów z otoczeniem, a rodzice są wzorem, z którym dzieci się identyfikują. Również rodzina a przede wszystkim postawy rodziców wobec dzieci mają wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka, na jego życie uczuciowe i rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /6 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek finansowy

  Charakterystyka

  Transakcje odbywające się pomiędzy podmiotami gospodarczymi wywołują ciągły ruch pieniądza. W gospodarkach wolnorynkowych obieg pieniądza odbywa się głównie przez systemy finansowe. Owe systemy nie tylko rozliczają zawierane transakcje, ale umożliwiają także finansowanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /4 954

  praca w formacie txt

Do góry