Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Proces zarządzania rozwojem gminy

  Cele procesu

  Cele ogólne procesu:

  Przygotowanie sprawozdań dotyczących inwestycji . Sporządzenie analiz dotyczących szans i zagrożeń (turystyka, wpływ środowiska ) Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Pozyskiwanie dotacji unijnych

  Cele efektywnościowe:

  Zwiększenie ilości pozyskiwanych środków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /13 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz Hofera

  Charakterystyka

  Macierz Hofera to jedno z narzędzi służących do określenia oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa, wyznaczonej przez jej czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Piętnastopolowa macierz stworzona przez CH.W. Hofera jest rozwinięciem macierzy ADL i McKinsey'a i jest szczególnie przydatna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /2 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie środowiskowe - efekty ekonomiczne

  Wpływ na środowisko naturalne

  Działalność gospodarcza człowieka nie pozostaje bez negatywnego wpływu na środowisko. Ważne jest to, aby to niekorzystne w ostatecznym rozrachunku dla człowieka oddziaływanie ograniczyć i niepożądane skutki zminimalizować. Jednocześnie należy dążyć do wykorzystania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /9 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie środowiskowe - efekty ekonomiczne

  Wpływ na środowisko naturalne

  Działalność gospodarcza człowieka nie pozostaje bez negatywnego wpływu na środowisko. Ważne jest to, aby to niekorzystne w ostatecznym rozrachunku dla człowieka oddziaływanie ograniczyć i niepożądane skutki zminimalizować. Jednocześnie należy dążyć do wykorzystania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /9 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody poprawiania błędów w dowodach księgowych

  Charakterystyka

  Metody poprawiania błędów w dowodach księgowych- procedury, które należy stosować dokonując korekty błędów księgowych wynikających głównie z nieprawidłowych, opóźnionych oraz niedokonanych zapisów księgowych.

  Dowód księgowy jest dokumentem potwierdzającym dokonanie operacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /2 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksiej Kapitonowicz Gastiew

  Aleksiej Kapitonowicz Gastiew (1882-1941) był przedstawicielem nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania. Nurt ten zajmował się organizacją procesów produkcyjnych i usługowych w różnych dziedzinach gospodarki.

  A. K. Gastiew pracował jako robotnik metalowiec, ale po...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /2 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSKONALENIE WYMOWY W GRUPIE NAJMŁODSZEJ

  Niemałym problemem już w grupach najmłodszych jest niewyraźna mowa dziecka a nawet zespół opóźnienia rozwoju mowy czynnej. Dziecko takie mówi bardzo mało albo wcale a jego gramatyka jest nieprawidłowa.

  Z powodu niewyraźnej mowy nie nawiązuje kontaktu z innymi rówieśnikami, co może...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /3 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

  1. POJĘCIE I CECHY CHARAKTERU UCZNIA ZDOLNEGO

  Szkoła współczesna (nie tylko polska) nastawiona jest na kształcenie powszechne, pracuje z uczniem przeciętnym, boryka się ze słabym i nie widzi uczniów zdolnych. Ci ostatni znudzeni nie rozwijają się na miarę swych możliwości, nie czynią odpowiednich...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /13 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięć dowodów na istnienie Boga św. Tomasza z Akwinu.

  Pierwsza i bardziej przejrzysta wychodzi ze zjawiska ruchu, którego istnienie stwierdzamy na tym świecie przy pomocy zmysłów. Ale wszystko co się porusza, zostało pobudzone do ruchu przez coś innego, gdyż jest w możności do tego ku czemu jest poruszane. Ale poruszać może tylko to, co istnieje w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /4 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia mody

  Cała historia społeczeństwa odbija się w uderzających konfliktach, kompromisach, powoli zdobywanych i szybko traconych, pomiędzy socjalizacyjną adaptacją do społeczeństwa i jednostkowym odbieganiem od jego roszczeń. Mamy tu, rzec by można, prowincjonalne formy tych wielkich antagonistycznych sił...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /26 975

  praca w formacie txt

Do góry