Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Swap procentowy

  Charakterystyka

  Swap procentowy- swap to umowa pomiędzy dwiema lub więcej stronami, obejmująca wymianę przepływów gotówkowych (R.W. Kolb 1997, s.103).

  W swapie procentowym pozycją jednej ze stron jest instrument dłużny o stałym oprocentowaniu, drugiej zaś zobowiązanie o oprocentowaniu zmiennym (R.W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autonomiczny system zarządzania jakością

  Charakterystyka

  A. Stabryła zaproponował model autonomicznego zarządzania jakością|systemu zarządzania jakością (ASZJ) obejmującego wszystkie dziedziny działalności organizacji (rys). Model wydziela poziom strategiczny - opracowanie strategii i jakości|audyt - oraz operacyjny obejmujący wdrożenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterowanie Etapem

  Charakterystyka

  Sterowanie etapem (SE) jest głównym mechanizmem w projektach zarządzanych zgodnie z PRINCE2. Właścicielem procesu, w którym wykonuje się większość działań związanych z bieżącym zarządzaniem projektu, jest kierownik projektu.

  Cały etap powinien być realizowany jako ciągły cykl...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /2 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczne oddziaływanie kolorów

  Charakterystyka

  Wyróżnia się cztery zasadnicze kolory, które różnią się sposobem, w jaki przetwarzane są przez nasz mózg, a należą do tej grupy czerwony, niebieski, żółty i zielony.

  Te kolory kolejno są związane ze stroną fizyczną, umysłową, emocjonalną oraz z zachowaniem równowagi między...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczne oddziaływanie kolorów

  Charakterystyka

  Wyróżnia się cztery zasadnicze kolory, które różnią się sposobem, w jaki przetwarzane są przez nasz mózg, a należą do tej grupy czerwony, niebieski, żółty i zielony.

  Te kolory kolejno są związane ze stroną fizyczną, umysłową, emocjonalną oraz z zachowaniem równowagi między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia

  Charakterystyka

  Średnia - termin ten ma w statystyce dwa pokrewne znaczenia:

  Średnia z próby, Wartość oczekiwana zmiennej losowej (wartość średnia w populacji);

  Średnia jest najpopularniejszą miarą tendencji centralnej (oprócz średnich klasycznych istnieją także mediana i modalna). Informuje o...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /5 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura rozwoju nowego produktu

  Charakterystyka

  Termin nowy produkt nie jest pojęciem jednoznacznym. Dla producenta lub kupca ?nowy? jest synonimem produktu wcześniej nie oferowanego. Dla konsumenta rynkową nowością jest wszystko, czego wcześniej nie można było kupić. Innowacje absolutne (oryginalne) oznaczają nowości w skali...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt redyskontowy

  Kredyt redyskontowy

  Kredyt redyskontowy, określany czasem redyskontem, polega na udzielaniu przez bank centralny bankom komercyjnym kredytów zabezpieczonych zdyskontowanymi przez te banki wekslami. Bank komercyjny chcąc zwiększyć swoją płynność finansową, między innymi po to, aby poszerzyć skalę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /2 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie próby

  Charakterystyka

  Pobieranie próby polega na wyborze odpowiednich indywidualnie dobranych metod i zasad wnioskowania statystycznego o populacji statystycznej, które umożliwia uzyskanie zbiorów obserwacji, które w efekcie pozwala uzyskać pewną wiedzę o całej populacji. Populacja (statystyczna) to zbiór...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel zagraniczny a efektywność gospodarowania

  Handel zagraniczny wpływa na efektywność gospodarowania poprzez:

  1. specjalizację

  – prowadzi do obniżenia jednostkowych kosztów wytwarzania

  2. efekt skali

  - większe rynki zbytu

  - rozłożenie kosztów stałych

  - pełniejsze wykorzystanie aparatu wytwórczego

  - doświadczenie

  3. postęp techniczny

  4...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /453

  praca w formacie txt

Do góry