Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Genchi Genbutsu

  Charakterystyka

  Genchi Genbutsu to jeden z elementów filozofii budującej specyficzną organizacyjna|kulturę organizacyjna w japońskich korporacjach. Ten element został jako pierwszy wdrożony przez Toyotę, obecnie jest wdrażany przez jednostki biznesowe na całym świecie. Genchi Genbutsu w dosłownym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja regresji kosztów

  Charakterystyka

  Funkcja regresji analizuje zależność kosztów od wielkości produkcji oraz przychodów od wielkości sprzedaży. Umożliwia ona określenie ilościowych zależności między rozpatrywanymi zjawiskami oraz ocenę siły tych zależności. Analiza kształtowania się kosztów i przychodów z...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /3 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja regresji kosztów

  Charakterystyka

  Funkcja regresji analizuje zależność kosztów od wielkości produkcji oraz przychodów od wielkości sprzedaży. Umożliwia ona określenie ilościowych zależności między rozpatrywanymi zjawiskami oraz ocenę siły tych zależności. Analiza kształtowania się kosztów i przychodów z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /3 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma umowy

  Charakterystyka

  W świetle obowiązującego prawa umowa może być zasadniczo zawarta w dowolnej formie. Zasada swobody umów (wolności umów) została przywrócona do polskiego systemu normatywnego nowelą do kodeksu cywilnego z 1990 r. Poprzednio wyrażał ją kodeks zobowiązań z 1933 r. uchylony przepisami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /2 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szereg czasowy

  Charakterystyka

  Szeregiem czasowym nazywamy ciąg uporządkowanych obserwacji dokonanych w różnych momentach na zmiennej charakteryzującej pewna jednostkę lub zbiorowość. Istotną cechą szeregu czasowego jest uporządkowanie obserwacji zgodnie z wartościami zmiennej czasowej, w odróżnieniu od ciągów...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank Rozrachunków Międzynarodowych

  Bank Rozrachunków Międzynarodowych

  Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements, BIS) - najstarsza międzynarodowa organizacja finansowa (powstała w 1930r.), mająca na celu wspieranie współpracy w dziedzinie polityki monetarnej i finansów; głównie pomiędzy zrzeszonymi 56...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /6 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcje wewnątrz struktury organizacyjnej

  W obrębie przedsiębiorstwa złożoną strukturę rynku z charakterystycznymi transakcjami wymiany zastępuje przedsiębiorca - koordynator działań. Podstawowe znaczenie mają w tym przypadku pozycja przedsiębiorcy jako przełożonego i jego wpływ na wykonywanie zadań przez podwładnych, oraz niskie koszty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /3 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romuald Kolman

  Kolman.jpg

  Życiorys

  Kolman Romuald Stanisław Antoni ur. 17 czerwca 1922 r. we Lwowie, Absolwent Politechniki Wrocławskiej - 1951, dr nauk techn. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 1959, dr hab. WAT, Warszawa 1962, prof. nadzw. 1971, prof. zw. 1985.

  Politechnika Wrocławska: mł. asystent, asystent 1949-51...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /2 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek dochodowy od firm

  Charakterystyka

  Historia podatku dochodowego sięga roku 1799. Po raz pierwszy został wprowadzony w Anglii, zaś przed I wojną światową w USA, Niemczech i Japonii. Początkowo podatek dochodowy miał charakter wyjątkowy i był traktowany jako środek wspomagający finansowanie działań wojennych. Wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /8 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek dochodowy od firm

  Charakterystyka

  Historia podatku dochodowego sięga roku 1799. Po raz pierwszy został wprowadzony w Anglii, zaś przed I wojną światową w USA, Niemczech i Japonii. Początkowo podatek dochodowy miał charakter wyjątkowy i był traktowany jako środek wspomagający finansowanie działań wojennych. Wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /8 788

  praca w formacie txt

Do góry