Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rachunkowość zarządcza

  Charakterystyka

  Rachunkowość zarządcza, niekiedy określana również mianem rachunkowości menedżerskiej to jeden z członów rachunkowości (obok rachunkowości finansowej i podatkowej) służy celom wewnętrznym przedsiębiorstwa, dostarcza danych w przedsiębiorstwie niezbędnych do podejmowania decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /5 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ informacji na proces decyzyjny

  Charakterystyka

  Znaczenie różnego rodzaju informacji dla podejmowania decyzji zilustrowano na poniższym rysunku, który przedstawia schemat procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Ilość i jakość posiadanych przez decydenta informacji wpływa na efektywność i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ informacji na proces decyzyjny

  Charakterystyka

  Znaczenie różnego rodzaju informacji dla podejmowania decyzji zilustrowano na poniższym rysunku, który przedstawia schemat procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Ilość i jakość posiadanych przez decydenta informacji wpływa na efektywność i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt

  Charakterystyka

  Popyt - ogólnie rzecz biorąc popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są w stanie zakupić przy różnych poziomach ceny, zamiar i oferta kupna poparte odpowiednią sumą pieniędzy, jaką dysponuje ewentualny nabywca (J.Beksiak 2001, s.38).

  Wielkość popytu zależy przede wszystkim od ceny:...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt

  Charakterystyka

  Popyt - ogólnie rzecz biorąc popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są w stanie zakupić przy różnych poziomach ceny, zamiar i oferta kupna poparte odpowiednią sumą pieniędzy, jaką dysponuje ewentualny nabywca (J.Beksiak 2001, s.38).

  Wielkość popytu zależy przede wszystkim od ceny:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt

  Charakterystyka

  Popyt - ogólnie rzecz biorąc popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są w stanie zakupić przy różnych poziomach ceny, zamiar i oferta kupna poparte odpowiednią sumą pieniędzy, jaką dysponuje ewentualny nabywca (J.Beksiak 2001, s.38).

  Wielkość popytu zależy przede wszystkim od ceny:...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing kapitałowy

  Dotyczy on, jak już wspomniano wydzielania funkcji pomocniczych realizowanych dotychczas przez przedsiębiorstwo we własnym zakresie. Rozwiązanie takie wymaga przeprowadzenia restrukturyzacji firmy. Polega bowiem na utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego (spółki - córki), w którym przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /3 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat z Schengen

  Charakterystyka

  Traktat z Schengen został zawarty w czerwcu 1985r. w Luksemburgu. Dotyczy on porozumienia odnośnie stopniowego znoszenia kontroli granicznych osób, niezależnie, chociaż w nawiązaniu do traktatów wspólnotowych, w celu ułatwienia transportu

  i przepływu towarów. Członkami są 24 państwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienna ilościowa

  Charakterystyka

  Zmienna ilościowa - jest to kategoria zmiennych, w przypadku których możemy ustalić na pewnej skali badanej cechy. Stosowanie zmiennych ilościowych pozwala stosować wiele działań matematycznych. W przypadku zmiennych jakościowych możemy jedynie stwierdzić, czy dwa obiekty są równe czy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienna ilościowa

  Charakterystyka

  Zmienna ilościowa - jest to kategoria zmiennych, w przypadku których możemy ustalić na pewnej skali badanej cechy. Stosowanie zmiennych ilościowych pozwala stosować wiele działań matematycznych. W przypadku zmiennych jakościowych możemy jedynie stwierdzić, czy dwa obiekty są równe czy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /2 748

  praca w formacie txt

Do góry