Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Norma prawna

  Norma prawna - odmiana normy postępowania społecznego;

  - z punktu widzenia językowego są to wypowiedź preferująca pewne wzorce zachowania w stosunku do określonego adresata,

  - normy prawne zawierają albo nakazy, albo zakazy określonych zachowań, określają też reguły wskazujące jak wykonywać...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo - Dwa znaczenia terminu

  - Empiryczne - tzw. prawa nauki sformułowane przez człowieka; - Jurydyczne - prawo jako normy postępowania stanowione przez państwo- prawo-wytwór ludzkiej kultury, a nie natury. W sensie jurydycznym prawo oznacza ogól norm postępowania, pewien ich fragment. Pod pojęciem prawo w podstawowym znaczeniu możemy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest prawoznawstwo

  To zespól nauk, których przedmiotem jest państwo i prawo oraz poglądy na państwo i prawo (nauki prawne). Prawoznawstwo w okresie, gdy nauki były mniej rozwinięte określano jako jurysprudencję- naukę prawa. Ponieważ teraz możemy wyróżnić wiele dyscyplin, termin jurysprudencja stal się niewystarczający...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kapitałowe w banku

  Przy szacowaniu ryzyka kapitałowego wykorzystywane są zazwyczaj 3 wskaźniki:

   

  (Aktywa na koniec okresu sprawozdawczego / aktywa na początek okresu sprawozdawczego ) x 100.

   

  Wartość wskaźnika powyżej 100% wskazuje na rozwój działalności banku.

  Należy brać jednak pod uwagę skalę wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zysk i ryzyko portfela papierów wartościowych

  Inwestując w papiery wartościowe mając do wyboru papiery o różnym poziomie ryzyka i jednakowym szacowanym dochodzie powinien wybrać papier o najniższym ryzyku. Prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku będzie wówczas najwyższe.

   

  Gdy ma on jednak do wyboru papiery o jednakowym ryzyku to powinien wybrać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko, rentowność i płynność banku

  Istnieje ścisły związek między ryzykiem płynności a pozostałymi ryzykami na jakie narażona jest działalność bankowa. Zatem zagrożenie utratą płynności decyduje o narażeniu banku na występowanie pozostałych ryzyk. Zarządzanie płynnością jest procesem złożonym i wymaga koordynacji z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycje walutowe i ich limitowanie

  Pozycje walutowe:

  Otwarta pozycja walutowa (netto) – saldo wartości wszystkich aktywów i pasywów wykazywanych w danej walucie (tzn. nadwyżką po stronie aktywów lub pasywów.), z uwzglednieniem pozycji pozabilansowych zw. Z kupnem i sprzedażą danej waluty po z góry określonym kursie.

  W jej ramach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /3 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacje dot. obrotem papierami wartościowymi

  Normy ostrożnościowe związane z obrotem papierami wartościowymi dotyczą 2 kwestii:

   

  zaangażowania kapitałowego - maksymalnej wysokość bezpośrednich i pośrednich udziałów (akcji) lub prawa głosu, jakie bank może posiadać w danej instytucji

   

  LIMITY INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

  - akcje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Limity koncentracji kredytów

  Do realizacji ograniczania ryzyka kredytowego służy uniwersalny instrument – LIMIT. Jest on stosowany zarówno w obszarze mikro jak i makroekonomicznym. Limit stanowi pułap zaangażowania banku lub oddziału wobec klientów.

  Najważniejszą regulacją ostrożnościową dotyczącą limitów koncentracji kredytów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwy celowe

  Rezerwy celowe są tradycyjnym instrumentem zarządzania ryzykiem, mającym na celu zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków prowadzonej działalności, a przy tym wpływającym na wysokość wyniku finansowego banku. Są one przykładem realizacji zasady minimalizacji ryzyka bankowego, wyznaczania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 877

  praca w formacie txt

Do góry