Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Metody wykładni prawa

  1. metoda gramatyczna (językowa)- jej istotą jest ustalenie znaczenia normy w oparciu o analizę tekstu normatywnego; jego analiza gramatyczna, analiza słownego sformułowania przepisu stanowi zawsze punkt wyjścia w procesie wykładni; metoda ta pozwała interpretatorowi na ustalenie znaczenia normy prawnej za...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /3 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podziały wykładni prawa

  Odpowiadając na pytanie, dokonuje wykładni, możemy jednocześnie odpowiedzieć na pytania, w jakim trybie jest ona czyniona oraz, jaka jest moc wiążąca tej wykładni. W zależności od podmiotu dokonującego wykładni, wyróżniamy wykładnię autentyczną, legalną, praktyczną (sądową) i doktrynalną...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /2 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykładnia prawa

  Wykładnią prawa określa się ogół rozumowań zmierzających do znalezienia norm prawnych zawartych w obowiązujących przepisach prawnych oraz ustalenia ich znaczenia.

  Wykładnia prawa definiowana jest też szerzej, jako wydobywanie norm obowiązujących przepisów prawnych oraz ustalanie ich znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązywanie prawa

  Następstwem obowiązywania normy prawnej jest wymóg stosowania się do tej normy w określonym czasie, w którym ona obowiązuje, na wskazanym przez c normę terytorium (przestrzeń) i przez adresatów, do których została zaadresowana. Trzy koncepcje uzasadniające obowiązywanie norm prawnych:

  a) uzasadnienie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /3 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie prawa

  Stosowanie prawa polega na podejmowaniu przez kompetentny organ państwowy wiążących, indywidualnych i konkretnych decyzji prawnych na podstawie obowiązujących norm prawnych.

  Organ państwowy jest kompetentny. jeżeli w systemie prawnym znajduje s norma upoważniająca ten organ do działania w określonych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /4 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy stosunku prawnego

  Podmioty stosunku prawnego

  Podmiot prawa- ten, kto może posiadać uprawnienia i obowiązki prawne; decydują o tym postanowienia prawa; podmiotowość prawna nie jest przyrodzona, ale nadają ją obowiązujące przepisy prawne. W czasach nowożytnych wszystkie osoby fizyczne są podmiotami prawa. Międzynarodowy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /4 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdarzenia prawne

  Zdarzenia, z którymi obowiązująca norma prawna łączy powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego.

  Zdarzenia prawne dzielimy na:

  - fakty - zdarzenia, które wywołują skutki prawne niezależnie od woli ludzkiej, np. śmierć,

  - działania - zachowanie człowieka lub innego podmiotu będące wynikiem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /1 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek prawny

  Stosunek prawny traktujemy jako cząstkę rzeczywistości, jako jeden z rodzajów stosunków społecznych.

  Stosunek prawny-to relacje między podmiotami prawa.

  Stosunek społeczny- względnie stałe, powtarzające się wzajemne zależności, czyli oddziaływania ludzi na siebie jako członków społeczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjny system źródeł prawa

  Przy konstrukcji Rozdziału III Konstytucji ustrojodawca oparł się na rozróżnieniu aktów prawnych na powszechnie obowiązujące i o wewnętrznym charakterze. Źródłami prawa powszechnie obowiązującego, a więc takiego, które wiąże wszystkich- zarówno podmioty państwowe (organy, instytucje, funkcjonariuszy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /6 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy działalności prawotwórczej

  1.Stanowienie prawa- polega na tym, że odpowiedni organ państwowy formułuje w sposób wyraźny normy dotyczące przyszłych sytuacji. Normy te mają charakter norm ogólnych i abstrakcyjnych, w ten sposób mogą mieć zastosowanie w nie dającej się z góry określić liczbie ewentualnych przypadków...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /3 309

  praca w formacie txt

Do góry