Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Otoczenie wewnętrzne

  Tworzą warunki i siły wewnątrz organizacji. Podstawowymi elementami tego otoczenia są: zarząd, pracownicy i kultura organizacyjna.

  Wyróżnienie otoczenia wewnętrznego wydaje się dość kontrowersyjne. Samo pojęcie „otoczenia" oznacza coś, co znajduje się na zewnątrz, znajduje się dookoła, otacza, a...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie celowe (bezpośrednie)

  Składa się z konkretnych organizacji lub grup, które mogą wywoływać wpływ na organizację. Obejmuje ono: konkurentów, klientów (nabywców), dostawców, związki zawodowe, regulatorów, właścicieli i sojuszników strategicznych przedsiębiorstwa.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie ogólne inaczej zwane makrootoczeniem

  Tworzy szereg czynników i organizacji o charakterze ekonomicznym, prawnym, politycznym, socjokulturowym, technicznym czy technologicznym, które kształtują zewnętrzne warunki funkcjonowania firmy. Wpływ tego otoczenia na organizację jest różny i zmienny w czasie.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl działania zorganizowanego

  To jednolity schemat obejmujący sześć następujących po sobie etapów:

  Postawienie jasnego i ściśle określonego celu.

  Zbadanie warunków i środków, które trzeba zastosować, aby osiągnąć zamierzony cel.

  Planowanie działania.

  Przygotowanie warunków i środków uznanych za niezbędne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /23.03.2011 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki efektywności organizacyjnej

  wymiar rzeczowy - określają go mierniki rzeczowe,

  wymiar ekonomiczny - są to relacje między efektami a nakładami,

  wymiar systemowy -jest to wyrażenie zdolności organizacji do funkcjonowania w ekonomii,

  wymiar polityczny - mierzący efektywność organizacji w rzeczywistości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /23.03.2011 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces organizacji działań

  szczegółową identyfikację wszystkich działań, które należy wykonać dl realizacji celów,

  podział działań na mniejsze elementy, możliwe do wykonania przez pojedynczego człowieka lub grupę ludzi, według jednorodności kwalifikacji,

  łączenie czynności jednorodnych w komórki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /23.03.2011 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe własności każdej organizacji

  celowość - istnienie celu i dążenie do jego realizacji,

  złożoność - wielość różnorodnych części składających się na całość,

  łączność pomiędzy podmiotami organizacji,

  odrębność - wyodrębnieni celów i struktury z otoczenia i jednoczesne powiązanie celów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /23.03.2011 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i jej otoczenie

  Według J. Zieleniewskiego: „Organizacja jest to system, którego uporządkowanie polega na tym, ze funkcjonalnie zróżnicowane części w zasadzie współprzyczyniają się do prowadzenia całości, a powodzenie całości jest istotnym warunkiem powodzenia części”.

  Organizacja to wyodrębniona z otoczenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /23.03.2011 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zarządzania - instytucjonalnie

  Wyodrębniona całość, której zadaniem jest zapewnienie wypełniania wszystkich funkcji zarządzania w odniesieniu do wszystkichzasobów organizacji przez kierowników wszystkich szczebli kierowania, aby zgodnie zzasadą racjonalnego gospodarowania osiągnąć cele organizacji.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /23.03.2011 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest zarządzanie

  Proces stałej koordynacji i integracji użytkowanych zasobów dla osiągnięcia celów organizacyjnych, przy zastosowaniu zasady racjonalnego gospodarowania

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /23.03.2011 Znaków /169

  praca w formacie txt

Do góry