Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Struktura sztabowo - liniowa zarządzania

  Zwana też sztabową, wykształciła się w praktyce w wyniku kompromisu między liniową strukturą zarządzania a strukturą funkcjonalną, zachowując zalety obydwu tych struktur. Charakterystyczną cechą struktury sztabowo-liniowej są pomocnicze organy funkcjonalne (sztaby) przy zachowaniu jednoosobowego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /3 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura funkcjonalna zarządzania

  Zaproponowana po raz pierwszy przez F.W. Taylora, zakłada specjalizację funkcji kierowniczych. U podstaw tego typu struktury legło przeświadczenie, iż jeden człowiek nie może znać się na wszystkim, dlatego należy podzielić zakres działania każdego kierownika miedzy wielu kierowników wyspecjalizowanych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /3 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura liniowa kierowania (zarządzania)

  Charakteryzuje się prostą, przejrzystą budową i jednokierunkowymi silnymi zależnościami służbowymi pomiędzy kierownictwem a podwładnymi (zespołem pracowniczym). Występujące w strukturze tej powiązania funkcjonalne podporządkowane są powiązaniom technicznym. Podział pracy i władzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan kadrowy - rodzaje

  Charakterystyka

  Plany kadrowe są końcowym efektem procedury planowania kadr służącej wyznaczaniu kierunków, celów (w tym także sposobów ich osiągnięcia) w ramach każdego z poszczególnych elementów i faz zarządzania kadrami. Ponadto dzięki nim tworzy się wzajemnie powiązany system planów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /6 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy struktury organizacyjnej

  Wyróżnia się pięć podstawowych cech (parametrów strukturalnych) struktury organizacyjnej. Należą do nich:

  Konfiguracja określająca kształt struktury i rozdrobnienie organizacyjne; przedstawia ona usytuowanie oraz liczbę i rodzaj jednostek organizacyjnych i szczebli zarządzania. Charakteryzuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzi organizacyjne

  To silne powiązania o charakterze władczym, koordynacyjnym i kontrolnym zachodzące w strukturze organizacji. Rozróżnia się więzi:

  liniową (służbową),

  funkcjonalną,

  informacyjną

  techniczną.

  Więź liniowa jest więzią pionowego podporządkowania. Określa ona służbowy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy struktur organizacyjnych

  Podziału pracy między uczestników organizacji. Prowadzi on do zdefiniowania zadań poszczególnych uczestników, tak, aby suma tych zadań przy zachowaniu niezbędnej koordynacji między nimi składała się na realizację celów organizacji.

  Podziały władzy w organizacji, mający charakter pionowy. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy struktur organizacyjnych zarządzania

  Struktura organizacyjna zarządzania to uporządkowany układ jednostek organizacyjnych łącznie z całokształtem różnorodnych powiązań organizacyjnych między nimi (głównie typu hierarchicznego i funkcjonalnego), określający niezbędny poziom zorganizowania instytucji oraz umożliwiający jej sprawne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /5 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność i złożoność otoczenia

  Stopień zmienności to zakres, w jakim otoczenie jest względnie stabilne lub względnie dynamiczne.

  Stopień jednorodności to zakres, w jakim otoczenie jest względnie proste (niewiele elementów, małe rozczłonkowanie) lub względnie złożone (wiele elementów, znaczne rozczłonkowanie)

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele organizacji

  W wielu dziedzinach nauki spotykamy się z modelami pomagającymi opisać i zrozumieć występujące w nich zjawiska lub problemy. Według R. I. Ackoffa modele są przedstawieniami stanów przedmiotów lub zdarzeń. Prostota modeli w porównaniu z rzeczywistością wynika stąd, że uwzględniają one tylko te...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /3 498

  praca w formacie txt

Do góry