Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cechy planowania strategicznego

  Obejmuje podstawowe zagadnienia.

  Podstawa podejmowania codziennych decyzji.

  Długoterminowa perspektywa.

  Koncentracja energii i zasobów.

  Zaangażowanie naczelnego szczebla.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie strategiczne

  To sformalizowany proces długofalowego planowania stosowanego do określenia i realizacji celów organizacji.

  „Myśleć strategicznie" tzn.:

  dążyć do poznania sytuacji, badanie szans, wyboru celów i zasad wykorzystania zasobów wybiegające myślą wiele lat naprzód;

  stosować zespół technik oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy sposoby opracowania strategii planowania (Mintzberg)

  1. Sposób przedsiębiorczy - silny przywódca podejmuje odważne, ryzykowne decyzje kierując się często intuicją i doświadczeniem.

  2.Sposób dostosowawczy - reagowanie na poszczególne sytuacje w miarę ich pojawiania się, reakcje defensywne na zachowania konkurentów, dramatyczne skoki w warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy strategii planowania

  Odległy horyzont czasowy.

  Znaczne efekty realizacji strategii.

  Skupienie wysiłków na wybranych działaniach.

  Układ wielu decyzji rozłożonych w czasie.

  Wszechobecność na wszystkich szczeblach organizacji.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia planowania

  ogólny program definiowania i realizacji celów organizacji oraz pełnienia jej misji;

  układ reakcji organizacji na otoczenie w czasie;

  proces wyznaczania długofalowych celów i zamierzeń, przyjęcia kierunków działania i alokacji zasobów koniecznych do osiągnięcia tych celów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje planów

  1.Strategiczne - prowadzące do osiągnięcia ogólnych celów organizacji - do spełnienia misji,stanowiącej szczególny powód istnienia organizacji.

  2. Operacyjne - określają sposoby wcielania w życie planów strategicznych.

  Planowanie strategiczne koncentruje się na skuteczności (robieniu właściwych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA PLANOWANIA

  Polega na przewidywaniu przyszłego układu warunków i środków działania i na formułowaniu celów działania dostosowanych do tego układu. Drugie zadanie to decydowanie o kierunkach działalności organizacji, określenie strategii i programów, w celu zapewnienia osiągnięcia celów.

  Cechy dobrego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /2 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE ZARZĄDZANIA - PLANOWANIE

  Planowanie jest podstawą dla realizacji wszystkich innych funkcji zarządzania.

  określenie misji przedsiębiorstwa

  określenie celu głównego i celów cząstkowych funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstwa

  stworzenie systemu ocen realizacji celu i celów cząstkowych funkcjonowania i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyczne cechy przedsiębiorstwa wirtualnego

  złożoność organizacji, co wyrażane jest poprzez takie określenia jak: zbiór jednostek organizacyjnych przestrzennie rozproszonych; sieć niezależnych przedsiębiorstw; integracja niezależnych przedsiębiorstw w procesach kreowania produktów; kompleksowy system łączący w jedną całość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja wirtualna

  Tradycyjne organizacje mają wyraźnie określone granice, wnętrze organizacji jest wyraźnie oddzielone od jej otoczenia, występuje wyraźny podział na pracowników i klientów. Nowoczesne narzędzia i systemy wspomagania zarządzania oraz konieczność i łatwość nawiązywania kontaktów współpracy między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 260

  praca w formacie txt

Do góry