Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zadania kadry kierowniczej

  1) kierowanie strategią:

  tworzenie planów strategicznych

  tworzenie planów taktycznych

  tworzenie planów działania

  2) kierowanie ludźmi

  polityka kadrowa

  dobór kadr

  kształcenie

  motywowanie:

  dobór zespołów

  tworzenie systemu wynagrodzeń

  tworzenie warunków pracy

  •...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizowanie jako proces

  To zespół działań, którego celem jest uzyskanie stanu instytucji, w którym jej członkowie będą wspólnie działać w sposób zapewniający sprawną realizację celów instytucji. Istnieją dwa aspekty procesu:

  dzielenie organizacji na części (podsystemy), odpowiednio do postawionych celów i planów ich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja organizowania

  Polega na wykonywaniu czynności mających na celu powiązanie różnorodnych działań członków organizacji w pewne bardziej lub mniej trwałe zespoły działań. Realizacja tej funkcji następuje przez tworzenie struktur organizacyjnych określających działania zespołowe, podział pracy zarówno w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE ZARZĄDZANIA - ORGANIZOWANIE

  określenie zbioru zadań prowadzących do realizacji celów

  przydział środków niezbędnych do wykonania zadań

  określenie harmonogramu organizacji zadań

  grupowanie zadań i pracowników w zespoły (komórki organizacyjne)

  tworzenie struktur organizacyjnych

  sprecyzowanie reguł...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena środków trwałych

  Charakterystyka

  Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok. Środki te nie podlegają całkowitemu zużyciu w trakcie jednego cyklu produkcyjnego, ale stopniowo przenoszą swą wartość na wytwarzane przy ich pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /6 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe różnice między planami

  horyzont czasu,

  zakres,

  stopień szczegółowości.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /85

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plany operacyjne

  Jednorazowe - opracowane dla uzyskania konkretnych celów, tracące swą ważność zchwilą ich osiągnięcia:

  Programy - obejmują względnie duży zbiór działań; określają: główne etapy osiągnięcia celu, jednostkę organizacyjną lub członka organizacji odpowiedzialnego za każdy etap...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje podejścia do sformalizowanego planowani strategicznego

  z dołu do góry - poszczególne jednostki czy wydziały organizacji formułują strategie i przekazują do góry w celu scalenia na poziomie całej organizacji, strategia jest wypadkowa tych pionów;

  z góry do dołu - inicjatywę podejmują kierownicy najwyższego poziomu organizacji. Formułują...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady planowania strategicznego

  Zalety

  zapewnienie konsekwentnego ukierunkowania działań organizacji

  dostarczenie większej ilości niezbędnych do działania informacji

  minimalizacja możliwości popełnienia błędów.

  Wady

  niebezpieczeństwo powstania biurokracji planistów

  możliwość podejmowania decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sformalizowany sposób planowania strategicznego

  Formułowanie celów - analiza i zrozumienie roli organizacji, zdefiniowanie misji, ustalenie zadań.

  Identyfikacja obecnych zadań i strategii - co należy robić inaczej niż dotychczas, by wykonać ustalone zadania.

  Analiza otoczenia - rozpoznanie pośrednich wpływów zmian w gospodarczym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt

Do góry