Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ustalenie (planowanie) celów procesów

  Dla każdego procesu ustala się cele. Dla procesów podstawowych (sprzedaż, świadczenie usług, fakturowanie), związanych z klientem zewnętrznym, cele takie powinny wynikać z celów organizacji (firmy) oraz oczekiwań i wymogów klientów zewnętrznych. Dla procesów pomocniczych (np. prace remontowe) i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalenie mierników oceny parametrów procesów

  Zadowolenie klientów można mierzyć dwoma sposobami, tj.:

  Bezpośrednio - przez okresowe zapytania klientów, bez związku z konkretną dostawą lub zapytania po dostawie (wysyłce) produktu.

  Pośrednio - przez zapytania naszych pracowników, którzy mają częsty kontakt z klientami lub analizę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalenie parametrów procesu

  Do najważniejszych parametrów (kryteriów oceny) procesu zalicza się:

  zadowolenie klienta,

  czas procesu,

  terminowość realizacji,

  jakość procesu i

  koszt procesu.

  Umożliwiają one całościową ocenę procesu. Zadowolenie klienta - odpowiada na pytanie czy produkty procesu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierowanie procesami (zarządzanie w węższym znaczeniu)

  Ta funkcja jest też nazywana monitorowaniem wyników procesu. Zaprojektowany (usprawniony) proces powinien być stale monitorowany, co zapewni ciągle doskonalenie procesu i dostosowywanie jego celów do nowych potrzeb klientów i celów firmy. Składa się na nie:

  planowanie celów: tu ustala się cele...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie (modelowanie) procesów

  Dostarcza odpowiedzi na pytanie jak powinny wyglądać procesy, aby cele całej firmy i cele procesu mogły być jak najlepiej zrealizowane. Po analizie stanu obecnego dokonuje się:

  modernizacji (przeprojektowania) procesu, dla już istniejącego procesu, po krytycznej jego ocenie, lub

  projektowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określanie celów procesu

  Dla prawidłowego zarządzania procesami niezbędne jest ustalenie celów dla wybranych procesów, {czego od nich oczekujemy?), które powinny wynikać z celów organizacji i oczekiwań klientów.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór kluczowych procesów

  W pierwszej fazie spośród wszystkich procesów podstawowych, pomocniczych i zarządczych należy wybrać te, które w największym stopniu wpływają na strategiczny sukces danej organizacji (zagwarantują przewagę strategiczną i odpowiedni zwrot z inwestycji w ich usprawnianie) i zapewniają największą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściciel procesu

  To osoba na stanowisku kierowniczym, rozumie logikę całego procesu, czuwa nad realizacją procesu, podejmuje działania mające na celu podniesienie efektywności całego procesu międzyfunkcjonalnego.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demografia

  Charakterystyka

  Demografia (gr. demos - lud, grapho - piszę) to nauka zajmująca się badaniem prawidłowości zjawisk ludnościowych w konkretnych warunkach społecznych i gospodarczych danego terytorium.

  Geneza

  Nad zagadnieniami ludnościowymi zastanawiano się już w starożytności. Przykładem są prace...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /3 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demografia

  Charakterystyka

  Demografia (gr. demos - lud, grapho - piszę) to nauka zajmująca się badaniem prawidłowości zjawisk ludnościowych w konkretnych warunkach społecznych i gospodarczych danego terytorium.

  Geneza

  Nad zagadnieniami ludnościowymi zastanawiano się już w starożytności. Przykładem są prace...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /3 114

  praca w formacie txt

Do góry