Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest przedsiębiorstwo

  Przedsiębiorstwo jest tworzone w celu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem dóbr oraz świadczeniem usług w taki sposób, aby zaspokajając określone potrzeby odbiorców poprzez sprzedaż tych dóbr i usług osiągać zyski. Przedsiębiorstwo dysponuje zatem określonymi zasobami...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /8 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacji marketingowej

  Charakterystyka

  System informacji marketingowej (SIM) to ogół ludzi, sprzętu, procedur oraz technik gromadzenia, porządkowania, przetwarzania, a następnie udostępniania na czas przejrzystych i dokładnych informacji dla osób podejmujących decyzje dotyczące marketingu.

  Podsystemy

  W systemie tym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacji marketingowej

  Charakterystyka

  System informacji marketingowej (SIM) to ogół ludzi, sprzętu, procedur oraz technik gromadzenia, porządkowania, przetwarzania, a następnie udostępniania na czas przejrzystych i dokładnych informacji dla osób podejmujących decyzje dotyczące marketingu.

  Podsystemy

  W systemie tym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja finansowa

  Charakterystyka

  Instytucja finansowa jest to podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową. Jego podstawowa działalność generująca większość przychodów polega na wykonywaniu następującej działalności gospodarczej:

  Nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji, Udzielanie pożyczek ze środków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz ubezpieczeń społecznych

  Charakterystyka

  Instytucja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych została wprowadzona przez ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym. Takie określenie - funduszu celowego - znajdujemy w art. 51 ww. ustawy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz ubezpieczeń społecznych

  Charakterystyka

  Instytucja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych została wprowadzona przez ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym. Takie określenie - funduszu celowego - znajdujemy w art. 51 ww. ustawy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz ubezpieczeń społecznych

  Charakterystyka

  Instytucja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych została wprowadzona przez ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym. Takie określenie - funduszu celowego - znajdujemy w art. 51 ww. ustawy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy podatku VAT

  Charakterystyka

  Podatek od towarów i usług ( VAT)- jest podatkiem pośrednim wprowadzonym w Polsce od 5 lipca 1993r na mocy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego

  z prawem UE zobligowała ustawodawcę do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /3 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emile Francois Rimailho

  Emile Francois Rimailho (1864-1954)

  Działalność

  1894- Rimailho w randze kapitana artylerii zostaje asystentem generała Charlesa Sainte-Claire Ceville'a.

  1912- zostaje oddelegowany do pracy w Ośrodku Wyższych Studiów Wojskowych.

  1914-1918- dowódca 58 dywizji wojsk artyleryjskich

  1918- podejmuje wykłady...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /4 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ technologii informacyjnych na strategię

  Charakterystyka

  Podstawowe pytanie zadawane przez kierowników przedsiębiorstw, brzmi: jak technologia informacyjna może wspomóc realizację strategii przedsiębiorstwa? Poniżej przedstawione zostaną możliwości, jakie daje technologia informacyjna w przypadku realizacji różnych strategii zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /1 621

  praca w formacie txt

Do góry