Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  NUKLEOPROTEIDY, nukleoproteiny

  Białka złożone, zawierające grupę niebiałkową (prostetyczną) w postaci kwasu nukleinowego: deok-syrybonukleinowego (DNA) lub rybonukleinowego (RNA). Wielocząsteczkowe kompleksy zbudowane z białek (głównie zasadowych, np. histony lub hi-stonopodobne, protaminy) i kwasów nukleinowych, połączone...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOGOGŁASZCZKI, pedipalpy

  Druga para odnóży gębowych u pajęczaków. Złożone są z kilku członów. Za pomocą wyrostka umieszczonego na środkowym członie rozdrabniają i rozgniatają pokarm. U skorpionów i zaleszczotek nogo-gtaszczki przekształcają się w długie kleszcze. U innych upodabniają się do odnóży lokomotorycznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEURYT, akson, włókno osiowe

  Wypustka cytoplazmatyczna komórki nerwowej (neuronu), przewodząca impulsy elektryczne z ciała komórki na zewnątrz. Akson kończy się licznymi rozgałęzieniami tworzącymi tzw. drzewko końcowe, na którego zakończeniach występują końcowe kolbki synaptyczne wchodzące w skład synaps, za pomocą których...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEUSTON

  Zespół organizmów związanych z błoną powierzchniową wody i utrzymujących się w tym środowisku dzięki napięciu powierzchniowemu wody. W skład n. wchodzą głównie organizmy mikroskopijne: bakterie, grzyby, glony, pierwotniaki i wrotki, dość liczne są także duże bezkręgowce, np. nartniki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEUTROFIL, granulocyt obojętnochłonny

  Kulista komórka, średnicy 7-8 j.im, o pałeczkowa-tym lub segmentowanym jądrze, w którym liczba segmentów (do 5; liczba Arnetha) zależy od stopnia dojrzałości komórek. Populacja stanowiąca 30-71% krążących leukocytów, podzielona na dwie grupy; obwodowe i przyścienne.

  Wykazują zdolność do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEKTON

  Zwierzęta zamieszkujące otwartą toń wodną, które aktywnie pływając, mają zdolność przeciwstawienia się ruchom wody i pokonywania dużych odległości. W wodach śródlądowych są to głównie ryby, natomiast n. morski obejmuje także: głowonogi (kałamarnice), ssaki (walenie i płetwonogie) oraz gady...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWY RDZENIOWE

  Parzyste nerwy kręgowców wychodzące z rdzenia kręgowego w postaci pęczków skupiających się w korzonki: brzuszne (przednie) o charakterze ruchowym i grzbietowe (tylne) o charakterze czuciowym, tworzące zgrubienia zwane zwojami rdzeniowymi.

  Korzonki te łączą się ze sobą, tworząc mieszany...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEODARWINIZM, ewolucjonizm syntetyczny

  Zespół poglądów opisujących i wyjaśniających przebieg ewolucji organizmów. N, łączy odkrycia genetyki, systematyki i paleontologii w spójną teorię, wywodzącą się z teorii K, Darwina.

  Zastępuje błędne poglądy dziewiętnastowieczne na temat dziedziczności genetyką Mendla, Morgana i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEUROFIBRYLE, wiązki neurofilamentów

  Włókienek białkowych i mikrotubui, które występują w cytoplazmie perykarionu tworząc sieć, a w wypustkach komórki nerwowe układają się w równolegle biegnącą wiązkę. Neurofibryle spełniają funkcję podporową (cytoszkielet) i transportową (transportują pęcherzyki z neuroprzekaźni-kami od i do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERKA - zanercze/nerka właściwa/nerka ostateczna

  Parzysty narząd wydalniczy dorosłych gadów, ptaków i ssaków, główny element układu moczowego. U człowieka nerki leżą w tylnej części jamy brzusznej pod przeponą. Podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną n. jest ne-fron. Liczba nefronów w n. sięga ok. 1,5 min. Funkcje nerek obejmują...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt

Do góry