Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Spółka publiczna

  Spółka w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /79

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka jednoosobowa

  Spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka osobowa

  Może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice pomiędzy spółkami osobowymi i kapitałowymi

  1. Osobowość prawna

  Spółki KAPITAŁOWE mają osobowość prawną, mają kapitał. Spółki OSOBOWE nie mają osobowości prawnej, mają ułomną osobowość prawną.

  2. Podatek W spółkach KAPITAŁOWYCH dochód opodatkowany jest dwa razy:

  - całość opodatkowana jest CITem

  - część skonsumowana, dywidendy...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka cywilna

  Forma organizacyjna przedsiębiorstwa, w którym właściciel lub współwłaściciele odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem powstaje w wyniku umowy wspólników, dążących do osiągnięcia określonych celów. W gospodarce polskiej w sektorze małych i średnich firm dominują spółki cywilne oraz...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /4 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja wg formy prawno - organizacyjnej przedsiębiorstw

  Spółki cywilne, Spółka prawa handlowego, w tym:

  osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo - akcyjna)

  kapitałowe (akcyjna, z o.o.),

  Spółki mieszane.

  Spółkami handlowymi są:

  - spółki osobowe spółka jawna,

  - spółka partnerska,

  - spółka komandytowa,

  - spółka komandytowo-akcyjna,

  - spółka...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność prywatna

  Przedsiębiorstwa, działające w sektorze prywatnym, przybierają organizacyjną formę spółki bądź wyłącznej własności.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność spółdzielcza (spółdzielnie)

  Celem działania spółdzielni jest nie tylko osiąganie zysku, ale często realizacja innych zamierzeń np. zapewnienie mieszkań czy sprzedaż płodów rolnych. Dlatego funkcjonować mogą one nawet wtedy, gdy nie przynoszą zysku;

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwa komunalne

  (prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego np. gminy) Są to przedsiębiorstwa państwowe, które pozostają w zarządzie gminy. Ich istnienie jest często związane z faktem świadczenia usług (kanalizacyjne, wodociągowe, oczyszczania, komunikacja publiczna) na rzecz mieszkańców miast i...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwa państwowe

  Zapoczątkowana w 1989 r. zmiana ustroju państwowego w Polsce rozpoczęła proces głębokich reform gospodarczych. Zasadniczym celem było przekształcenie gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową, w której dominującymi podmiotami gospodarczymi są przedsiębiorstwa prywatne. Tym samym rozpoczęty...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /3 435

  praca w formacie txt

Do góry