Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku

  Pokrycie majątku kapitałami własnymi = kapitały własne + rezerwy majątek ogółem.

  Wskaźnik ten stanowi odwrotność wskaźnika obciążenia majątku zobowiązaniami. Do rezerw uwzględnionych we wskaźnikach pokrycia majątku kapitałami własnymi, zalicza się wszelkiego rodzaju fundusze...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik struktury kapitału

  Zobowiązania długoterminowe/kapitał własny - określa czy firma jest w stanie spłacić zobowiązania długoterminowe własnymi aktywami lub też stopień pokrycia zobowiązań długoterminowych własnym kapitałem.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik struktury finansowania

  Określa wartość kapitałów obcych długo i krótkoterminowych przypadających na każdą złotówkę kapitałów własnych:

  zobowiązania ogółem /kapitał własny lub majątek ogółem/kapitał własny.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik zadłużenia ogółem (debt ratio)

  Obliczany w 4 wariantach:

  * zobowiązania ogółem/majątek ogółem x 100%;

  * (aktywa ogółem - kapitał własny)/ aktywa ogółem;

  * zobowiązania ogółem/ wartość rynkowa firmy;

  * wartość bilansowa zadłużenia/ (wartość bilansowa zadłużenia + wartość rynkowa kapitałów...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia zachowawcza

  Zakłada bardzo wysoką bieżącą płynność finansową oraz wysoki udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku. Jest pozytywnie oceniana przez wierzycieli i kredytodawców, gdyż ryzyko niewypłacalności jest niewielkie. Nie zapewnia wysokiej zyskowności kapitału własnego, ale umożliwia...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia agresywna

  Występuje w niej relatywnie wysoki poziom zadłużenia, co wiąże się z wysokim kosztem pozyskania kapitałów obcych. Zapewnia stosunkowo wysoką zyskowność kapitałów własnych, natomiast zysk netto wyrażony w wartościach bezwzględnych jest niższy w porównaniu ze strategią umiarkowaną, gdyż...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia umiarkowana

  Jest to strategia bezpieczna pod względem utrzymania równowagi krótko- i długoterminowej. Zapewnia zyskowność zbliżoną do średniej w branży. Podobnie stopień zadłużenia i koszt pozyskania kapitału obcego są zbliżone do przeciętnych w branży, w której znajduje się przedsiębiorstwo. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura kapitału i teoria sygnałów

  Teoria ta zakłada że kierownictwo firmy posiada lepsze niż otoczenie, informacje na temat przyszłych dochodów firmy lub jej możliwości inwestycyjnych. Według teorii sygnałów, wybór wskaźnika struktury kapitału sygnalizuje osobom z zewnątrz informacje, którymi dysponują osoby z wewnątrz firmy. Implikuje...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria struktury kapitału uwzględniająca koszty agencji

  Koszty agencji rosną wraz z wykorzystywaniem kapitałów własnych zewnętrznych i kapitałów obcych, istnieje optymalna ich kombinacja, która minimalizuje całkowite koszty agencji, a to z kolei prowadzi do optymalnej struktury kapitału(koszty agencji stanowią rodzaj kosztów transakcyjnych, związanych z formą...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie związane z pojemnością zadłużeniową firm

  Uwzględniające koszty bankructwa (koszty bankructwa powodują wzrost średnioważonego kosztu kapitału i zmniejszenie rynkowej wartości firmy, ważne jest poznanie wysokości tych kosztów, zarówno bezpośrednich: prawnych i administracyjnych oraz pośrednich - koszty specyficzne umów wynikające ze zmienności...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt

Do góry