Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Indywidualizm

  Charakterystyka

  Pojęcie to charakteryzuje silne poczucie niezależności i odrębności osobistej oraz postępowanie odbiegające od ogólnie przyjętych wzorów i norm.

  Jest to doktryna filozoficzna, zgodnie z którą istotne znaczenie przyznawano tylko jednostkom. Wiąże się z przekonaniem o szczególnej roli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zakresem Etapu

  Charakterystyka

  Aby możliwe było osiągnięcie jak najlepszych wyników projektu, powinno się go podzielić na mniejsze części. Pomoże to wówczas zespołowi projektowemu skoncentrować się na wytworzeniu konkretnych produktów. Podział na mniejsze części sprawia, że można zwrócić baczniejszą uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /4 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model strategii Ansoffa

  Charakterystyka

  Model strategii H. I. Ansoffa jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa do wyboru najlepszego rynku dla jego produktów. Autor zakłada cztery możliwe strategie rozwoju przedsiębiorstwa dla dwóch zmiennych decyzyjnych - produktu i rynku. Zarówno dla produktu, jak i dla rynku rozważa się dwie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /2 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki pieniężnej

  Charakterystyka

  Instrumenty polityki pieniężnej to narzędzia za pomocą których bank centralny realizuje cele polityki pieniężnej w ramach przyjętej strategii.

  Rodzaje instrumentów polityki pieniężnej Instrumenty sterowania bezpośredniego (kontroli administracyjnej)

  Regulują w sposób bezpośredni...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /4 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki pieniężnej

  Charakterystyka

  Instrumenty polityki pieniężnej to narzędzia za pomocą których bank centralny realizuje cele polityki pieniężnej w ramach przyjętej strategii.

  Rodzaje instrumentów polityki pieniężnej Instrumenty sterowania bezpośredniego (kontroli administracyjnej)

  Regulują w sposób bezpośredni...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /4 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja obligacji

  Emisja obligacji

  Emisja obligacji - Obligacje mogą być emitowane w różnych trybach, które decydują o procedurze emisji i wysokości ponoszonych kosztów. Ustawa o obligacjach pozwala na wyróżnienie 3 trybów:

  - tryb emisji prywatnej

  - tryb subskrypcji publicznej obligacji krótkoterminowych , bądź o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /3 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres Bernatene-Gruna

  Charakterystyka metody

  Jest to wykres pozwalający na rejestrację, krytyczną ocenę i analizę badanej procedury oraz wyciągnięcie wniosków co do kierunków zmian i usprawnień jej przebiegu" Można przy jego pomocy zaprojektować nową procedurę. Graficzne przedstawienie przebiegu badanej procedury za...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /3 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia zbierania śmietanki

  Charakterystyka

  Polega na stosowaniu zawyżonych cen w krótkim okresie. W ten sposób wyceniane produkty są zwykle nowościami lub wersjami najbardziej poszukiwanymi spośród wszystkich dostępnych. Produkty te mają relatywną przewagę konkurencyjną, ponieważ popyt na nie, przynajmniej w fazie początkowej-...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia zbierania śmietanki

  Charakterystyka

  Polega na stosowaniu zawyżonych cen w krótkim okresie. W ten sposób wyceniane produkty są zwykle nowościami lub wersjami najbardziej poszukiwanymi spośród wszystkich dostępnych. Produkty te mają relatywną przewagę konkurencyjną, ponieważ popyt na nie, przynajmniej w fazie początkowej-...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność procesowa

  Czynność procesowa

  Czynność procesowa jest przewidzianym prawem zachowaniem organu procesowego lub uczestnika procesu zmierzającym do wywołania określonych skutków prawnych. Skutki procesowe wywołują ponadto zdarzenia procesowe, które są niezależne od zachowania się uczestników procesu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /4 231

  praca w formacie txt

Do góry