Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Źródła prawa cywilnego

   

  Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r., obowiązujący od 1 stycznia 1965 r. wielokrotnie nowelizowany. Kodeks cywilny dzieli się na cztery księgi, poświęcone kolejno: zagadnieniom ogólnym, własności i innym prawom rzeczowym, zobowiązaniom oraz spadkom...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek przyczynowy

   

  Mówiąc o związku przyczynowym w prawie karnym mamy na myśli związek zachodzący między działaniem sprawcy a skutkiem przestępnym wywołanym przez działanie. Problem ten występuje tylko przy przestępstwach materialnych.

  Istnienie związku przyczynowego jest warunkiem odpowiedzialności karnej. Żeby...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje przestępstw

   

  Przestępstwem jest tylko taki czyn, który został zabroniony w pewien szczególny, kwalifikowany sposób pod groźba kary. Inne czyny zabronione, nie zagrożone taką sankcja, są tylko delikatnymi, czynami niedozwolonymi, bezprawnymi. Wywołują one skutki w innych dziedzinach prawa – prawo karne się nimi nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /3 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres obowiązywania prawa karnego

   

  Chodzi tu o rozważenie, do jakich przestępstw, kiedy i gidze oraz przez kogo popełnionych, odnoszą się przepisy polskiego prawa karnego. Sprawa obowiązywania polskiego prawa karnego jest rozpatrywana na dwóch płaszczyznach: w czasie i w przestrzeni, na których może dochodzić do kolizji.

  Obowiązywanie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /4 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa karnego

   

  Podstawowym źródłem prawa karnego jest kodeks karny (k.k) z 6 kwietnia 1997 r. Kodeks karny składa się z trzech części:

  Ogólnej

  W części tej zostały uregulowane podstawowe zagadnienia prawa karnego

  Szczegółowej

  Część ta to zbiór przepisów, z których każdy odnosi się do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie administracyjne

   

  Przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzający do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc – tryb i formy postępowania.

  Aktu normatywnego nie można wydać w dowolny sposób. Konieczne jest przestrzeganie pewnych formalności i rygorów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /8 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty administracyjne i ich podział

   

  Działalność organów administracji państwowej polega w dużej mierze na wydawaniu decyzji załatwiających różne konkretne sprawy, należące do kompetencji danego organu. Decyzje te nazywamy aktami administracyjnymi.

  Akt administracyjny to jednostronne władcze wyrażenie woli organu administracji...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne formy działania administracji

   

  Przez formę działania administracji należy rozumieć określony prawnie typ konkretnej czynności organu administracyjnego. Znane są następujące formy działania administracji:

  Stanowienie przepisów prawnych (tzw. aktów administracyjnych ogólnych albo normatywnych). Organ administracyjny ma prawo...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /3 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy administracji publicznej

   

  Działalność administracyjną prowadzą urzędy administracji publicznej. Wśród nich wyróżniamy organy administracji rządowej i samorządowej.

  Zależnie od przedmiotu działania i jej zakresu, charakter organu, składu i innych okoliczności, występuje kilka podziałów organów administracyjnych. Odnoszą...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie administracji i przedmiot prawa administracyjnego

   

  Administracja – (zarząd, zarządzanie) – pojęcie używane w dwojaki sposób, oznacza jedną z podstawowych dziedzin działalności państwowej polegającej na zarządzaniu bądź ogół organów państwowych zajmujących się administrowaniem. Jest jedna z trzech dziedzin działalności państwa (ustawodawstwo...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 872

  praca w formacie txt

Do góry