Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Firma spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej

   

  Są tu 2 rodzaje wspólników: komplementariusze, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń i komandytariusze.

  Gdy komplementariusze są osobami fizycznymi to firma składa się z nazwiska co najmniej jednego komplementariusze + dodatku oznaczającego „sp. komandytowa” (jest to minimum)...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Firma spółki partnerskiej

   

  Art. 90 KSH. Musi znaleźć się nazwisko co najmniej jednego partnera (osoba fizyczna), dodatek wskazujący na ten rodzaj spółki (np. partner, partnerzy, spółka partnerska)/ Jest to minimum firmy. Musi być także (jako minimum) dodatek wskazujący na rodzaj wolnego zawodu wykorzystywanego w spółce, np...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Firma spółki jawnej

   

  Art. 24 KSH. Musi znaleźć się co najmniej jedno nazwisko osoby fizycznej (nazwa w przypadku osoby prawnej i ułomnej osoby prawnej) i dodatek „spółka jawna” (sp. j) jako dodatek obowiązkowy.

  Firma minimum – korpus +dodatek obowiązkowy

  Można też dodać rodzaj działalności, siedzibę jako dodatki...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Firma

   

  W myśl art. 43 KC przedsiębiorca występuje pod określoną firmą. Firma to oznaczenie przedsiębiorcy pod którym on występuje w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

  W każdej firmie wyróżnia się 3 elementy:

  Rdzeń

  Korpus

  Dodatek dobrowolny

  Firma osoby fizycznej jest...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsument

   

  Według art. 22.1 KC je to każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych z przedsiębiorstwem nie związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej przez tę osobę (konsument zawiera, zmienia, zrywa umowy w stosunku do przedsiębiorcy) Powyższa definicja związana jest...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność gospodarcza

   

  Jest to działalność zarobkowa spełniająca cel osiągnięcia zarobku , np. działalność produkcyjna, handlowa, usługowa. W działalności gospodarczej cel zarobkowy nie jest wyjaśniony.

  Cechy działalności gospodarczej:

  Działalność zarobkowa – czyli nawet działalność skierowana wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /3 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo

   

  Przedsiębiorstwem może być każdy przedmiot prawa prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu (na gruncie prawa cywilnego) np. rolnik indywidualny lub osoba prowadząca wolny zawód.

  W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej znajduje się definicja przedsiębiorstwa (ale...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ułomna osoba prawna

   

  Są to jednostki prawne, którym żaden przepis nie przyznaje osobowości prawnej, ale przyznaje prawo do zaciągania zobowiązania i do nabycia prawa. Ułomna osoba prawna to na przykład spółka handlowa osobowa (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe w organizacji (akcyjna i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby prawna

   

  Osoba prawna to konstrukcja prawna, jednostka organizacyjna zrównana pod względem zdolności z osobami fizycznymi. Może być uczestnikiem stosunków cywilnoprawnych. Osoba prawna to jednostka organizacyjna, która ma osobowość prawną (została ona jej przyznana na mocy przepisów prawnych) np. Skarb Państwa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby fizyczne

   

  Osobie fizycznej nie można ograniczyć zdolności prawnej.

  Zdolność prawna – zdolność do występowania w charakterze podmiotu (strony) w stosunkach cywilno-prawnych; możność posiadania praw i obowiązków wynikających z prawa cywilnego. Każdy człowiek od chwili urodzenia aż do śmierci ma...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /3 641

  praca w formacie txt

Do góry