Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Aukcje, przetargi

   

  Są to tzw. konkursy ofert –oferent wybiera najkorzystniejszą ofertę, ale daleko tu do oferty.

  Przetargi są regulowane w przepisach o zamówieniach publicznych, KC reguluje tylko to, czego inne akty nie regulują. KC traktuje aukcje jako przetarg (nieruchomości mogą być sprzedane na przetargu).

  Istnieją...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /6 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List intencyjny

   

  Instytucja listu intencyjnego – jest nieuregulowana prawnie ale może przybierać różne formy. Jest to element zawierania umów.

  Może stanowić ofertę zawarcia umowy ale typowy list intencyjny wyraża intencję osoby składającej intencję w formie pisemnej lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje

   

  Art. 72 KC. System negocjacji wywodzi się z targu – pobiera się informacje i składa oświadczenia ale nie woli. W trakcie negocjacji nie składa się wiążących oświadczeń woli, są one składane na koniec wszystkich postanowień w toku negocjacji – art. 72.1 KC. Ten przepis jest swoistą regułą...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /3 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZA I ROZWÓJ SM

  Słowo MIĘDZYNARODOWY pierwszy raz użyte przez Jeremyego Benthama kon.XVIIIw. Wiek wcześniej łac. INTERGENTES -Richard Zouche. -Obaj definiowali dziedzinę prawa zwaną prawem narodów lub ius gentium(-termin pr. rzymskiego stosowany wobec aliantów Cesarstwa Rzymskiego). XVI w. rozwój koncepcji suwerenności, w...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /7 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne i oświadczenia woli

   

  Art. 60 KC wyodrębnia czynności prawne i oświadczenia woli. Nie ma konkretnej definicji opisującej czynność prawną ale jest szereg przepisów dotyczących tychże czynności. Czynności prawne to stan, w którym osoba składa co najmniej jedno oświadczenie woli aby powstał (ustał, zmieniał się)...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /5 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie przedsiębiorstwa

   

  Następuje wówczas, gdy nabywca może prowadzić to przedsiębiorstwo. Nabywca odpowiada za zobowiązania nabytego przedsiębiorstw (do wartości tego przedsiębiorstwa). Sprzedając przedsiębiorstwo moczmy wyłączyć pewne jego elementy, ale nie mogą być to elementy podstawowe, bez których nie mogłoby ono...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo

   

  W znaczeniu podmiotowym to zorganizowany zespół czynników materialnych i niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo jest rzeczą swego rodzaju, może być przedmiotem czynności cywilnoprawnych, np. można je zbyć, wydzierżawić, narzucić ograniczone prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prawa firmowego

   

  Prawdziwość – firma nie może wprowadzać w błąd, co do osoby, przedmiotu, działalności, miejsca działalności oraz źródeł zaopatrzenia.

  Jedność – każdy przedsiębiorca ma jedną firmę

  Wyłączność – (art. 43.3.1. KC) firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Firma spółki kapitałowej

   

   

  W przepisach są określone tylko dodatki obowiązujące czyli określenie „sp. z o.o.” lub „S.A.” lub pełne nazwy tych dodatków.

  Są to jedyne spółki, w firmach których ustawodawca nie określił rdzenia spółki. Może to być, zatem jeden wyraz, wyrażenie, grupa wyrazów lub forma opisowa. Nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Przedmowa

  Polska swój wyraz organizacyjny znajduje w ubieganiu się o członkostwo w Unii Europejskiej, członkiem NATO stała się w 1999 roku. W 1998 wzrost autorytetu i aktywności Polski poprzez przewodniczenie przez Polskę Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Obecnie blisko 200 państw świata...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /1 279

  praca w formacie txt

Do góry