Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zobowiązania

   

   

  Art. 353.1 KC – Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

  Źródła zobowiązań:

  Czynność prawna (umowy, czynności prawne jednostronne, wielostronne)

  Czyn niedozwolony

  Akt administracyjny

  Inne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /21 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiadanie

   

  Posiadanie (Art. 336 KC i dalej) – sprawowanie rzeczywistego władztwa nad rzeczną (oznacza stan faktyczny). Posiadacz sprawuje władzę, która wynika z praw podmiotowych bez względu na to czy jest tym, za kogo się podaje, np. złodziej ma prawo wykorzystania prawa własności. Dzierżyciel – włada...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /2 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczone prawa rzeczowe

   

  Ograniczone prawa rzeczowe (art. 244 KC i dalej):

  Użytkowanie

  Zastaw

  Służebność

  Hipoteka

  Zastaw rejestrowy

  Użytkowanie, zastaw i służebność regulowane są przez KC, zaś hipoteka i zastaw rejestrowy regulowane są odpowiednimi ustawami.

   

  Służebność gruntowa (art...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /2 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

  Kryterium chronologii (jako najprostszy klasyfikator SM). Podejście idealistyczne(okres międzywojenny), teoria realizmu politycznego(po II wojnie światowej), podejście behawioralne (lata 60-te), oraz okres postbehawioralny(koniec lat siedemdziesiątych) w postaci powrotu do konstruowania teorii dedukcyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /3 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność i prawa rzeczowe

   

  Z punktu widzenia prawa cywilnego nie ma znaczenie rodzaj własności. Art. 140 KC mówi o treści własności, nawiązuje do poprzedniego systemu (okresu społeczno-gospodarczego) i formuła dziś nie ma istotnego znaczenia. Z art. 140 KC wynika triada uprawnień właściciela. Właściciel ma prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /5 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedawnienie

   

  Nie może być tak, że wierzyciel bez końca domaga się roszczeń od dłużnika. Załóżmy, że wierzyciel ma określone roszczenie majątkowe, nieregulowane w terminie przez dłużnika. Wówczas roszczenie ulega przedawnieniu. Wyjątkiem jest, no. Art. 223 KC. Jeżeli po upływie terminu przedawnienia to art...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /6 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO DYSCYPLINA

  Potrzeby bezpieczeństwa i rozwoju, pokoju i wojny , porządku i sprawiedliwości zawsze stanowiły przedmiot zainteresowania badających stosunki międzynarodowe. W latach 20-tych XX wieku refleksja o SM zdominowana przez liberalny, legalistyczny, moralizujący punkt widzenia. Norman Angell (1872-1967)-głosił...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /4 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekluzja

   

  Termin prekluzyjny (zawity) – po jego upływie wygasa uprawnienie art. 568.1 KC. W spółce z o.o. w dwóch przypadkach: art. 251 KSH i art. 252 KSD mamy do czynienia z terminem prekluzyjnym pomimo, iż nie jest to napisane. Prekluzja dotyczy różnych uprawnień o różnym charakterze, majątkowych i...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prokura

   

  Prokura to pełnomocnictwo handlowa, powołane na mocy ustawy z dnia 25.09.03 (ze zmianami); w KC decyduje art. 109.1-109.9.

  Prokury mogą dotyczyć nie tylko spraw handlowych, ale wszystkich spraw przedsiębiorstwa, zakres umocowania prokurenta jest najszerszy i nie można go ograniczyć.

  Prokury udzielają...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /6 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstawicielstwo

   

  Definicja przedstawicielstwa – art. 95.1 KC

  Można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w graniach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

  Przedstawiciel ustawowy – w ścisłym tego słowa znaczeniu to umocowanie do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /7 027

  praca w formacie txt

Do góry