Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CZYNNIKI IDEOLOGICZNE

  U podłoża tych czynników tkwią struktury społeczno-ustrojowe państw, ich zróżnicowanie w zależności od systemu ideologicznego oraz przynależność do odmiennych systemów światowych. Rezultatem są różnice w postrzeganiu zjawisk i procesów międzynarodowych, ścieranie się koncepcji i programów działań...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK NARODOWY

  Proces formowania narodów nie jest równomierny w skali globu: w Europie zakończył się w okresie rozpadu feudalizmu, a trwa nadal w krajach Trzeciego Świata, głównie w Afryce.W SM rzadkością są państwa jednorodne narodowościowo.Czynniki o char. historycznym jak i gospodarczym sprawiają, że w wielu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK DEMOGRAFICZNY

  W przeszłości liczba ludności pełniła decydującą rolę w określaniu potęgi państwa, a prężność demograficzna (wysoki przyrost naturalny ) służyła uzasadnianiu ekspansji terytorialnej pod pretekstem przeludnienia. Od XIX w.do pocz. XX w. w wysokim przyroście naturalnym widziano jedno ze źródeł...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI WARUNKUJĄCE

  Najtrwalszym czynnikiem jest ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE (położenie i ukształtowanie terytorium, linia brzegowa, klimat, rodzaje gleby, surowce).W przeszłości wielkie rzeki i żyzne doliny determinowały narodziny potężnych cywilizacji(np. starożytny Egipt), wyspiarskie położenie Anglii, dobrowolna izolacja...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /3 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMATYKA CZYNNIKÓW

  Przebieg, zakres i i intensywność SM rozpatrywanych jako proces wzajemnych oddziaływań wszystkich jego uczestników, są uwarunkowane różnorodnymi czynnikami.(zależne od podmiotów SM, jak i od ucz. Podmiotowych, trwałe, okresowe, a treść znaczenie i wpływ tych czynników zmienia się wraz z epokami...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedaż konsumencka

   

  Sprzedaż konsumencka – konsument jest kupującym i jest on osobą fizyczną, przedmiotem może być tylko rzecz ruchoma.

  Jednym z warunków umowy sprzedaży jest zobowiązanie się kupującego do zapłaty ceny. Cena musi być oznaczona. Drugim jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia rzeczy na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /14 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana wierzyciela lub dłużnika

   

  Wierzyciela – art. 509 KC

  Dłużnika – zmiana zachodzi w przypadku:

  Przejęcie zwalniającego – dotychczasowy dłużnik przestaje nim być a dług przechodzi na osobę trzecią

  Umowne przystąpienie do spełnienia świadczenia (inaczej kumulatywne) – na podstawie umowy do długu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowy wzajemne

   

  Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. Są jednak wyjątki od jednoczesnego spełnienia świadczeń, jednoczesność świadczeń wzajemnych jest tylko w przypadku sprzedaży odręcznej.

  Art. 488 KC – Zasada...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /6 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wina

   

  Wina – karalna działalność człowieka, który działa z określonym rozeznaniem (osoba musi być poczytalna) art. 425 KC. Brak rozeznania i niepełnoletność (poniżej 13 lat) prowadzi do nie ponoszenia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (do tego dochodzi choroba psychiczna, niedorozwój lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /17 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czyny niedozwolone

   

  Czyny niedozwolone:

  Zawinione działanie człowieka

  Inne zachowanie ludzi (np. sprzedaż rzeczy cudzej lub niebezpiecznej)

  Inny sytuacje niezależne

  Art. 415 KC – kto ze swojej winy wyrządził komuś krzywdę jest zobowiązany do jej naprawienia.

  Art. 416 KC – osoba prawda jest...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 580

  praca w formacie txt

Do góry