Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CO WPŁYWA NA BEZPIECZEŃSTWO I SUWERENNOŚĆ PAŃSTW

  1.Czynnik gospodarczy:

  - jest to siła ekonomiczna państwa polegająca na włączaniu się w większe struktury integracyjne

  - kontrola nad sytuacją gospodarczą na świecie sprawuje grupa najsilniejszych państw świata tzw. G-7

  - rozbudowa zasięgu działania ponadnarodowych struktur gospodarczych (koncerny...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /3 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafora organizacji

  Charakterystyka--

  Teorie i wyjaśnienia dotyczące organizacji opierają się najczęściej na metaforach. To upraszcza problemy i prowadzi do postrzegania organizacji w charakterystyczny, jednak mocno ograniczony sposób. Także nadużywanie metafor prowadzi do ich ograniczonego rozumienia. Dzięki metaforom...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /3 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI OSOBOWOŚCIOWE

  Wybitne jednostki-przywódcy państw, narodów, decydenci polityczni, których działania są usankcjonowane przez systemy wewnątrzpaństwowe. Wymogi sytuacji sprawiają, że zachowania jednostki nie dają się ująć w jednoznaczne schematy. Politycy działają w pewnej przestrzeni społecznej i politycznej, więc...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKIORGANIZACYJNO - SPOLECZNE

  Instytucje państwowe i między.- ich organizacja i współdziałanie wpływają bezpośrednio na SM. Równie istotne są procesy decyzyjne oparte na selekcji informacji, ocenie sytuacji, diagnozowaniu i prognozowaniu.-dlatego szczególnego znaczenia nabiera poziom przygotowania i sprawność kadr służby...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI WOJSKOWE

  Wpływ siły wojskowej na SM jest niepodważalny. Niegdyś wojna była dopuszczalnym instrumentem rozwiązywania sporów międzynarodowych. Współcześnie ius ad bellum jest całkowicie zakazane przez powszechne prawo międzynarodowe zakaz stosowania siły i groźby jej użycia.Mimo to istnieją państwa, które...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spin-off

  Określenie to stosowane było w przeszłości (do I połowy XX wieku) w sytuacjach, kiedy innowacje (zwykle dotyczące produkcji) wypracowane w przemyśle zbrojeniowym, pierwotnie uznawane za nieprzydatne w innych dziedzinach były wykorzystywane w innych gałęziach przemysłu lub nawet w pozostałych jednostkach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /3 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Laffera

  Charakterystyka

  Krzywa Laffera obrazuje związek między podatkowa|stopa podatkową a wielkością wpływów z podatków. Umiarkowany wzrost stóp opodatkowania zwiększa sumę wpływów podatkowych ale do pewnego poziomu. Jest to tak zwany nasycenia, odpowiadający stawce maksymalizującej przychody...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /5 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protest wekslowy

  Charakterystyka

  Protest wekslowy - jest jedną z najbardziej charakterystycznych czynności wekslowych instytucji prawa wekslowego. Uregulowany został w wielu przepisach prawa wekslowego, w tym zwłaszcza w art. 85-95. jest to urzędowy akt stwierdzający odmowę przyjęcia weksla bądź jego zapłacenia albo też...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK EKONOMICZNO - TECHNICZNY

  (potencjał gospodarczy państwa, postęp w nauce i technice).Potencjał gospodarczy zawsze warunkował pozycję gospodarcza państwu.W starożytności i średniowieczu-zasoby naturalne, żywność i wyroby rzemiosła.W epoce wielkich odkryć geograficznych –uzależnienie gospodarek poszczególnych państw od stanu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /3 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK RELIGIJNY

  Wpływ tego czynnika na SM zmienia się. Przyczyna naturalnej solidarności (rodzina narodów chrześcijańskich w Europie),jak i konfliktów (święte wojny-między krajami chrześcijańskimi a muzułmańskimi w średniowieczu oraz miedzy europejskimi katolikami a protestantami. Więź religijna jest istotnym...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /1 130

  praca w formacie txt

Do góry