Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zainteresowanie rozwojem społeczeństwa u myślicieli amerykańskich

  Myśl społ.-polityczna nieustannie poszukuje i propaguje teorie, idee, poglądy wyjaśniające mechanizmy funkcjonowania i rozwoju społeczeństw, państw i zbiorowości międzynarodowej. Ludzie zwykle zadawali pytania o sens dziejów, o kierunki rozwoju społeczności międzynarodowej. Tak jest i dziś, po upadku...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racja stanu

  Racja stanu jako zjawisko polityczne i wartość polityczna pojawiła się w momencie powstania organizacji państwowej. Są różne definicje, które można podzielić na 3 grupy: określające rację stanu jako bezwzględną wyższość interesu państwa nad innymi interesami i normami; określające rację stanu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renoma hotelu

  Charakterystyka

  Renoma hotelu służy do oceniania hotelu poprzez wyrażanie opinii na temat usług, wyglądu oraz organizacji pracy w hotelu. Hotel, który ma statut renomowanego, cieszy się bardzo dobrą opinią na rynku. Na renomę składa się wszystko, co wiąże się

  z hotelem, musi wystąpić połączenie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renoma hotelu

  Charakterystyka

  Renoma hotelu służy do oceniania hotelu poprzez wyrażanie opinii na temat usług, wyglądu oraz organizacji pracy w hotelu. Hotel, który ma statut renomowanego, cieszy się bardzo dobrą opinią na rynku. Na renomę składa się wszystko, co wiąże się

  z hotelem, musi wystąpić połączenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki i metody polityki zagranicznej

  Dzięki szerokiej gamie instrumentów państwa mogą próbować osiągać wyznaczone cele polityki zagranicznej. M. in. chodzi tutaj o środki militarne, sposobności penetracji i interwencji oraz drogi dyplomatyczne. Środek militarny w realizowaniu polityki zagranicznej polega na wyraźnym lub dorozumianym...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /2 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele polityki zagranicznej

  Istotę polityki zagranicznej można określić opierając się na wymogu równowagi funkcjonalnej wobec interesów grup najbardziej wpływowych w państwie, który wyznacza i określa cele owej równowagi. Można je rozpatrywać jako równowagę wewn. i zewn., przy czym należy zaznaczyć, że każda równowaga...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki polityki zagranicznej

  Obserwacje i badania dowodzą, że różne elementy środowiska geograficznego, wielkość i struktura ludności, potencjał gospodarczy, narodowe zdobycze kulturowo - cywilizacyjne, cechy ustrojowe, wszystko to oddziaływuje na kształt polityki zagranicznej, jej cele, zasady, metody i skuteczność. Obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /7 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie polityki zagranicznej

  Polityka zagraniczna państwa to wszelkie działania służące zapobieżeniu jakiejkolwiek szkodliwej aktywności obcych podmiotów polityki. Powiązana jest ona z bezpieczeństwem i ochroną wartości narodowościowych, strzeżeniem wszelkiego rodzaju tajemnic, rozpowszechnianiem i kreowaniem wizerunku danego...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /2 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddziaływanie uczestników stos. międzynarodowych

  a) oddziaływanie nieukierunkowane i niezamierzone

  b) oddziaływanie celowe, świadomie realizowane - ukierunkowane.

  c) Zjawisko wpływania tzn. bezpośredniego kontrolowania, wydawania poleceń i stwarzania sytuacji przymusowych ( np. grożenie siłą , interwencje i okupacja ) zamknięcie granic, ultimatum itp.

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział interesów J. Kukułki

  a) egzystencjonalne ( integralność terytorialna i bezpieczeństwo)

  b) koegzystencjonalne ( współpraca i uczestnictwo)

  c) funkcjonalne, skuteczność ,sprawność i innowacyjność

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /191

  praca w formacie txt

Do góry