Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BLISKI I ŚRODKOWY WSCHÓD W STOSUNKACH MIĘDZY NARODOWYCH - LIBAN

  LIBAN - dawne terytorium Francji (uważany za Szwajcarię Bliskiego Wschodu).Jest to państwo wielowyznaniowe o 17 wspólnotach religijnych. Ok.1\2 ludności stanowią chrześcijanie obrządku maronickiego, reszta to głównie wyznawcy Islamu. Parlament składa się po połowie z muzułmanów i chrześcijan.

  Obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /rolnik Dodano /27.03.2011 Znaków /2 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem Palestyński

  Istotę problemu stanowi rywalizacja 2 społeczności: palestyńskiej i żydowskiej o jedno terytorium – Palestynę. Przez I wojnę arab.-izrael. naród palestyński został pozbawiony możliwości mieszkania na swojej ziemi. Po kolejnych konfliktach fale uchodźców powiększała diasporę palestyńską. Rezolucja...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /rolnik Dodano /27.03.2011 Znaków /2 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt izraelsko - arabski - Plany uregulowania konfliktu

  W maju 81r. przywódcy państw Rady Współpracy Zat.Perskiej podjęli kroki ku rozwiązaniu konfliktu na Bliskim Wsch. Dyskutowano na temat 8-punktowego plannu zgłoszonego przez saudyjskiego następcę tronu. Proponowano w nim uznanie przez Arabów państwa Izrael w zamian za powrót do granic sprzed 67r. i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /rolnik Dodano /27.03.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt izraelsko - arabski - Wojny arab.- izrael

  W dniu proklamowania w imieniu Żydowskiej Rady Narodowej państwa Izrael rozpoczęła się I wojna arab.-izrael.Kraje arabskie(Transjordania,Egipt,Irak,Liban,Syria,Arabia Saudyjska) przekonane o swej przewadze wojskowej wkroczyły do Palestyny. Celem wojny była totalna likwidacja Izraela.Wojna trwała do...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /rolnik Dodano /27.03.2011 Znaków /5 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt izraelsko - arabski - Geneza i istota konfliktu

  Przez konflikty izrael.-arabs. Rozumiemy regionalny konflikt między Izraelem a Arabami palestyńskimi i państwami arabskimi, któremu zimna wojna nadała wymiar ponadregionalny. Starcie między imperializmem amerykańskim, którego reprezentantem był Izrael, a arabskim ruchem narodowowyzwoleńczym wspieranym przez...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /rolnik Dodano /27.03.2011 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie regionu w stosunkach międzynarodowych

  Bliski Wschód to nazwa terytorium obejmującego w najszerszym znaczeniu kraje pd-zach Azji oraz pn-wch Afryki. Po II wojnie światowej sytuacja polityczno-wojskowa wpływa nie tylko na stosunki na Bliskim Wschodzie i w Basenie Oceanu Indyjskiego ale oddziaływuje na supermocarstwa i ich sojuszników, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /rolnik Dodano /27.03.2011 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy integracyjne w regionie Pacyfiku

  Państwa leżące nad Pacyfikiem dążą do liberalizacji handlu światowego, znoszenia barier celnych i ograniczeń. Państwa Ameryki Łacińskiej powołały swoją organizację regionalną – Organizacja Państw Amerykańskich ( 1948 ) OPA, nie jest to jednak organizacja gospodarcza, lecz dotycząca współpracy...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /rolnik Dodano /27.03.2011 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Mocarstw Światowych w regionie Pacyfiku

  W USA nastąpiło przesunięcie ciężaru polityki z zagranicznej na wewnętrzną, z europejskiej na region Pacyfiku, eksperci amerykańscy ogłosili, że handel USA z państwami Ameryki Łacińskiej jest ważniejszy niż z Europa i Azją. Wynika to z szybkiego wzrostu obrotów handlowych państw...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /rolnik Dodano /27.03.2011 Znaków /2 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityczne, strategiczne i gospodarcze znaczenie regionu Pacyfiku

  Światowe centra gosp. i polityczne ulegają zmianom. W ostatnich kilkunastu latach, szczególnie w USA prognozuje się wzrost roli i rangi państw Pacyfiku. Główną rolę potęg gosp. świta odgrywają USA, Japonia, Niemcy, nazwane są państwami postindustrialnymi. Coraz szybciej narasta tempo trzeciej rewolucji...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /rolnik Dodano /27.03.2011 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście procesowe

  Ewolucja podejścia procesowego

  Podejście procesowe jest podejściem dynamicznym do zarządzania. Jego genezy można upatrywać w szkoła zarządzania|klasycznej szkole zarządzania: w organizacji procesów produkcyjnych i badaniach ergonomicznych. Rozwój podejścia można obserwować w systemowa|analizie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /3 322

  praca w formacie txt

Do góry