Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ORGANIZACJA JEDNOŚCI AFRYKAŃSKIEJ

  Po II wojnie światowej powstało wiele organizacji regionalnych mi. Organizacja Jedności Afrykańskiej. Jej cel to głównie maksymalnie rozszerzona współpraca państw afrykańskich na podstawie jedności działania. Północ kontynentu to część arabska, środek i południe to Czarna Afryka. Są one odmienne...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /3 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW KOLONIALIZMU NA SYTUACJĘ POLITYCZNA W AFRYCE

  Sytuacja ta wynika z niskiego tempa dekolonizacji, skutków kolonializmu i niemożności znalezienia wyjścia z obecnej sytuacji.Bernard Lugano w swojej książce Pt. "Afryka" -główne tezy tej książki to:

  1. jeśli Afryce nadal narzucać się będzie demokratyzację, to pogrąży się ona w wojnach domowych.

  2...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFRYKA - PROBLEMY ROZWOJU I BEZPIECZEŃSTWA

  Afryka jest olbrzymim kontynentem ( 30.3 mln km\2 lądów ziemi i 12% ludności świata).Jest ona drugim co do wielkości kontynentem świata, o najszybciej wzrastającej ludności (w 1960r.-244 mln, obecnie 650 mln).Jest najmniej ustabilizowanym politycznie kontynentem.

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNY W ZATOCE PERSKIEJ

  W rejonie Zatoki Perskiej znajduje się ok. 60% światowych zasobów ropy naftowej i dlatego jest to miejsce częstych konfliktów zbrojnych. Jednym z punktów zapalnych była linia graniczna między Irakiem a Iranem wzdłuż Szatt El –Arab . Armia iracka zaatakowała Iran pod pretekstem zagrożenia ze strony...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES POKOJOWY NA BLISKIM WSCHODZIE.

  Bliski Wschód to region, gdzie po zakończeniu II wojny światowej nie ma stabilnego pokoju. Co jakiś czas wybuchają wojny między Izraelem a jego arabskimi sąsiadami. Obie strony konfliktu doszły już do przekonania , że metody zbrojne nic nie dadzą i trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie pokojowe za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /3 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA W AFGANISTANIE

  Przez dziesięciolecia Afganistan był państwem neutralnym i niezaangażowanym. 17.07.1973r. obalono monarchę i proklamowano republikę.27.04.1978r.proklamowano Afgańską Republikę Demokratyczna. Afganistan rozpoczął ścisłą współpracę z ZSRR. 5.12,1978r. podpisano traktat przyjaźni, dobrego sąsiedztwa...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJA ISLAMSKA

  W ostatnich latach uległa nasileniu obawa przed działalnością fundamentalistów islamskich ( nie chodzi tu o sam islam ). Pojawiają się próby narzucenia siłą islamu " niewiernym" , nie tolerancji wobec wyznawców innych religii, czy panowania szyitów nad sunnitami w ramach islamu. fundamentaliści islamscy...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równowaga rynkowa

  Charakterystyka

  Równowaga rynkowa jest to taka sytuacja na rynku danego dobra w której wielkość popytu równa jest wielkośći podaży. Rynek na którym występuje stan równowagi jest rynkiem stabilnym. W przeciwnym wypadku mówimy o rynku niestabilnym.

  rownowaga.png

  Cena równowagi

  Cena równoważąca...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt globalny

  Charakterystyka

  Popyt globalny jest kluczową kategorią w makroekonomii. Popyt globalny inaczej łączny odnosi się do sumy (kwoty), jaką podmioty gospodarki planują wydać na dobra i usługi przy różnej wielkości dochodu (in. przy danych cenach) w danym okresie. W literaturze, zwłaszcza anglojęzycznej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /4 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Empatia

  Charakterystyka

  Empatia jest jedną z cech osobowości, której istota polega na umiejętności wczucia się w sytuację i odczucia drugiego człowieka, a przede wszystkim, na umiejętnym dostosowaniu się i reakcji w odpowiedzi na te odczytane emocje.

  Najistotniejszym elementem empatii jest dążenie do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /2 565

  praca w formacie txt

Do góry