Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Obieg dokumentów księgowych

  Charakterystyka

  Dowód księgowy jest to dokument sporządzony rzetelnie i prawidłowo, potwierdzający dokonanie operacji gospodarczej w określonym miejscu i czasie, stanowiący podstawę księgowania.

  Zasady obiegu

  Obieg dokumentów księgowych obejmuje drogę od chwili sporządzenia dokumentu aż do momentu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /1 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroturystyka

  Charakterystyka

  W ostatnim ćwierćwieczu XX w. w literaturze polskiej jak i literaturze światowej pojawiło się pojęcie agroturystyka (agroturism). Składa się ona z dwóch członków: agro i turystyka. Przedrostek agro wywodzi się od terminu greckiego agros, co oznaczającego rolę, i agronomos...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /3 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo europejskie

  Termin prawo europejskie rozumieć można wieloznacznie.

  - jako prawo wspólnotowe, a więc prawo stanowione przez Wspólnoty Europejskie.

  - jako prawo funkcjonujące o organizacjach europejskich, przede wszystkim w radzie europy, ale i w innych organizacjach funkcjonujących w europie, np. Europejskim...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Regionów w strukturze Unii Europejskiej

  O powołaniu Komitetów Regionów zdecydowano w trakcie Konferencji Międzynarodowej mającej na celu reformę traktatów założycielskich o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Wyniki konferencji znalazły się w...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /2 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces Kształtowania wspólnej tożsamości w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

  Po 1989 roku ukształtowała się w Europie nowa rzeczywistość polityczna. Jej głównym wyznacznikiem było zastąpienie układu dwubiegowego, opartego na podziałach ideologicznych i rywalizacji bloków militarnych, układem opartym na współpracy przy powszechnym akceptowaniu demokracji, pluralizmu i wolego...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht

  Podpisanie 7 lutego 1992 r. w Maastricht Traktatu o Unii Europejskiej, a następnie problemy z jego ratyfikacją ( Traktat wszedł w życie dopiero 1 listopada 1993 r.) wywołały międzynarodową dyskusję nad przyszłością integracji europejskiej. Zwolennicy Traktatu uważają, że dokument ten był koniecznym...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i przebieg integracji europejskiej do jednolitego aktu europejskiego

  W rozwoju zachodnioeuropejskiej integracji istotne miejsce zajmuje problem kształtowania się jej podstawy strukturalno- politycznej. Pierwsze impulsy do rozwoju integracyjnego zrodziły się pod wpływem ożywionego po zakończeniu Ii wojny światowej dążenia do zjednoczenia Europy. Podłożem politycznym tych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /4 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucjonalizacja integracji europejskiej

  W różnych dziedzinach i zakresach stosunków międzynarodowych instytucjonalizacja pojawia się wtedy, kiedy pewna zbiorowość państw akceptuje dotychczasowe oddziaływania wzajemne oraz uznaje celowość ich powtarzania, umieszczając je w pewnych ramach systemowych i organizacyjnych, zapewniając sobie ich...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /3 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje regionalizmu w stosunkach międzynarodowych

  Można mówić o 4 podstawowych funkcjach regionalizmu:

  - funkcja integrująca: głównym problemem jest tutaj stopień zaspokajania potrzeb i interesów uczestników systemu regionalnego, który w rezultacie prowadzi do procesów integrujących.

  - funkcja porządkująca: przejawienie się tej funkcji regionalizmu jest...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje regionalne poza systemem ONZ oraz regionalna współpraca państw rozwijających się

  Poza systemem ONZ funkcjonuje wiele organizacji regionalnych. Dzielić je można według położenia geograficznego, ale także zgodnie z ich celami i zadaniami. Przykładami mogą być:

  - Organizacja Państw Amerykańskich

  - Liga Państw Arabskich

  - Organizacja Jedności Afrykańskiej

  - Unia Europejska

  -...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /469

  praca w formacie txt

Do góry