Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przestępstwo

   

  Przestępstwo  jest to czyn człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy

  definicja formalna  czyn zabroniony przez obowiązującą ustawę (istotą przestępstwa jest...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /9 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE TERMINU ADMINISTRACJA

   

  Współcześnie wyraz „administracja” używany jest w blisko 20 różnych znaczeniach. Termin ten jednak w znaczeniu nas interesującym wywodzi się z dwóch różnych tradycji, mianowicie:

  krąg tradycji romańskiej, rzymskiej (Europa kontynentalna)

  krąg tradycji anglosaskiej, system anglosaski (nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /11 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ganttproject

  Charakterystyka

  GanttProject - jest to darmowy program, umożliwiający planowanie projektu za pomocą Gantta|wykresu Gantta. GanttProject pozwala w łatwy sposób podzielić projekt na zadania, ustalić powiązania między nimi oraz zarządzać zasobami ludzkimi.

  GanttProject jest w całości napisany w języku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /3 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWY PRAWA BUDŻETOWEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ PAŃSTWA.

   

  1 Pojęcie Budżetu

  Budżet to podst instytucja finansowopr, zbudowana jako zespół prawnie określ zasad:

  - planowania dochodów i wydatków oraz

  - postępowania ze zgromadzonymi zasobami pieniężnymi i

  -kompetencji do decyzji planistycznych i realizacyjnych.

   

  1-To podstawowy plan finansowy państwa/...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /15 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice między finansami prywatnymi a publicznymi

   

  -realizują się z udziałem podmiotów publicznopr tj wyposażonych w atrybuty władzy państwowe( państwo, województwo, powiat, gmina.)

  -stosunki oparte na zas władztwa i podporządkowania tj możności władczego. Wiążącego kreowania sytuacji pr podmiotu podrzędnego. [wyjątkowo wg pr...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK OD GIER

   

  - Hazard jest na świecie przedmiotem regulacji prawnych od przeszło 500lat, władza zawsze czerpała z hazardu dochody podatkowe

  - w Polsce aktualnie obowiązuje ustawa z 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych

  - od 1992r. konstrukcja prawna podatku od gier ewaluowała, w zakresie rozwiązań...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /7 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje fnansów publicznych

   

  Funkcja alokacyjna finansów polega na tym, że są one narzędziem roz­mieszczenia dóbr zgodnie z potrzebami różnych podmiotów. W sferze prywat­nej odbywa się to głównie za pomocą mechanizmu rynkowego poprzez trans­akcje kupna-sprzedaży. W sferze publicznej, w której obywatele korzystają z dóbr...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /7 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

   

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) - instytucja gwarantująca depozyty polskich banków. Realizuje także działalność pomocniczą w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Powstała na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

  Zadania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy pieniężne

   

  System pieniężny, ogół norm prawnych, reguł i zasad organizacyjnych dotyczących emisji i kreacji pieniądza oraz regulacji i kontroli jego obiegu. Głównymi elementami współczesnego systemu pieniężnego są: ustalenie jednostki pieniężnej będącej prawnym środkiem płatniczym na obszarze danego kraju...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /11 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne funkcje pieniądza:

   

  Funkcja behawioralna (zachowawcza)

  Pieniądz jest środkiem determinującym ludzkie zachowania, ponieważ jest ekwiwalentem wszystkiego, co jest człowiekowi niezbędne do życia. Kształtuje pragnienia, sposób myślenia, styl życia i konsumpcji. Stał się wartością absolutną, przedmiotem pragnień co nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /2 289

  praca w formacie txt

Do góry