Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ W PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

   

  Ze względu na zróżnicowany system świadczeń socjalnych i realizowana politykę społeczną, wyodrębnia się cztery zasadnicze modele polityki występującej w państwach członkowskich unii

  Model korporacyjny – odnoszący się do modelu motywacyjnego. Jego charakterystyczną cechą jest oparcie się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /4 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania, nurty i cele w Polityki Społecznej

   

  Polityka Społeczna diagnozuje bieżącą sytuację socjalną z drugiej strony wskazuje pewne perspektywy i warianty rozwiązań.

  Według J. Auteytnera celami Polityki Społecznej są:

  Wyrównanie warunków życia przez zaspokojenie potrzeb ludności w różnym wieku.

  Tworzenie równego dostępu w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /5 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Polityki Społecznej

   

  Historia Polityki Społecznej liczy około 200 lat, zaczynała się rozwijać w krajach: Niemcy, Wielka Brytania. Jej powstanie jako dziedziny działań publicznych można wiązać z rozwojem przemysłu i powstaniem ustroju kapitalistycznego. Dotyczy to powstanie pierwszych kwestii społecznych szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /2 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność karna osób, które działały w stanie nietrzeźwości lub odłużenia

   

  Art.33§3 KK wprowadza wyłączenie przepisów o niepoczytalności i poczytalności ograniczonej w stosunku do sprawców, którzy wprawili się w stan nietrzeźwości lub odłuzenia i w tym stanie naruszyli przepisy KK.

  Opisana w tym przepisie sytuacja zachodzi, gdy:

  -sprawca wprawił się dobrowolnie, bez...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepoczytalność

   

  Przepisy KPK przewidują sytuacje, w których należy przeprowadzić badania dot. stanu psychicznego sprawcy. Ma to miejsce wtedy, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości czy sprawca był poczytalny w chwili popełnienia czynu. W art.31§1 mamy ustawową definicje niepoczytalności. W teorii prawa karnego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ

   

  a)obrona konieczna – odpieranie siły siłą. W Polsce ob.kon. przysługuje przeciwko zamachowi na jakiekolwiek dobro chronione prawem, np.: życie, zdrowie, mienie, godność czy wolność. Instytucja ta składa się z dwóch elementów: *zamach i *obrona.

  Zamach - to zachowanie wyłącznie człowieka, który...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /7 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność karna osób nieletnich

   

  W ustawie jest triada przepisów: prawa karnego, przepisy procesowe, przepisy prawa materialnego.

  Środki wychowawcze lub poprawcze przewidziane w ustawie są stosowane wobec nieletnich w następstwach:

  -popełnienie przez nieletniego czynu karalnego

  -u nieletniego występują przejawy demoralizacji.

  Art.10 §...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje prawa karnego

   

  a)sprawiedliwościowa – zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości

  b)ochronna – zapobieganie

  -prewencja ogólna :

  *negatywna(odstraszanie ludzi od popełnienia ;przestępstwa),

  *pozytywna(prawo karne kształtuje świadomość prawną społeczeństwa)

  -prewencja indywidualna : nastawiona na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodyfikacja prawa karnego w Polsce.

   

  Prof. Markiewicz wchodził w skład słynnej komisji kodyfikacyjnej. K.K. został wprowadzony w życie od 1932r. a funkcjonował do 1970r. Potem funkcjonował K.K. od 1970r. -1997r. Po 1997r. funkcjonuje K.K. obowiązujący do teraz ze zmianami.

  Opracowanie projektu K.K. w Polsce zleca się komisji, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje nauki prawa karnego

   

  a) interesuje nas treść przepisów i ich interpretacja , a nie rzeczywiste przestępstwa.

  b) kryminologia (socjologia przestępstwa) – nauka pomocnicza prawa karnego, zawiera informacje o statystyce (czyli przestępstwach ujawnionych przed organami) oraz dynamice przestępczości.

  c) wiktymologia (opisuje...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /632

  praca w formacie txt

Do góry