Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Źródła zobowiązań

   

   

  Zobowiązanie powstaje na skutek ziszczenia się pewnych zdarzeń prawnych.

  ŹRÓDŁA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ

  1) Prawo stanowione – tylko prawo powszechnie obowiązujące może regulować stosunki

  cywilnoprawne, a w tym także zobowiązania. Zaliczamy do nich:

  a. ustawy – największą doniosłość ma KC z 1964...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /2 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązanie

   

  Zobowiązanie – jest rodzajem stosunku cywilnoprawnego i oznacza stosunek obligacyjny

  (zobowiązaniowy). To sytuacja, gdzie uprawniony – wierzyciel może żądać od dłużnika –

  zobowiązanego, pewnego świadczenia, które to dłużnik jest zobowiązany wykonać (jest to

  odpowiednie zachowanie się...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek komunalny

   

  Ich tworzenie musi być przewidziane przepisami prawa

  W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne w drodze zgodnych oświadczeń woli

  Związek nabywa osobowość prawa publicznego, a także prawa prywatnego

  Mogą być tworzone Ne określony...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /4 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najwyższa Izba Kontroli - zakres działania

   

  Zadania i zakres działania

  Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi.Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności.]

  Najwyższa Izba Kontroli:

  - kontroluje działalność: *organów administracji rządowej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /12 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola prokuratorska-

   

  Kontrola prokuratorska-obecnie regulowana jest ustawą o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 – art. 2 wyznacza jej rolę strzeżenia praworządności> kryterium legalności. Dyskusyjnie zaliczana do kontroli zewnętrznej, bowiem z formalnego punktu widzenia stanowi ona kontrolę wewnetrzną – prokuratura jest...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /2 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA ADMINISTRACJI

   

  KONTROLA WEWNĘTRZNA

  o charakterze funkcjonalnym – związana ze sprawowaniem funkcji kierowniczej, względem podwładnych, samokontrola - w większych jednostkach organizacyjnych wyodrębnia się specjalne komórki kontroli np. komisje rewizyjne

  instytucjonalna – dokonywana przez specjalnie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /2 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPISY PORZĄDKOWE W POWIECIE

   

  W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie

  obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu może wydawać powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo międzynarodowe

  Definicja

  Przedsiębiorstwo międzynarodowe jest to przedsiębiorstwo, które swą siedzibę ma głównie w kraju macierzystym, lecz znaczną część swoich dochodów pozyskuje z innych krajów poprzez rozszerzenie swoich struktur organizacyjnych.

  Główne cechy charakteryzujące przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /2 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo międzynarodowe

  Definicja

  Przedsiębiorstwo międzynarodowe jest to przedsiębiorstwo, które swą siedzibę ma głównie w kraju macierzystym, lecz znaczną część swoich dochodów pozyskuje z innych krajów poprzez rozszerzenie swoich struktur organizacyjnych.

  Główne cechy charakteryzujące przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /2 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPISY PORZĄDKOWE W GMINIE

   

  Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

  W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt

Do góry