Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - KONFERENCJE SZEFÓW PAŃSTW I RZĄDÓW

  L. p. Miejsce spotkania Rok Ilość uczestników

  I Belgrad (Jugosławia) 1961 25

  II Kair (Egipt) 1964 47

  III Lusaka (Zambia) 1970 53IV Algier (Algieria) 1973 75V Kolombo (Sri Lanka) 1976 86

  VI Hawana (Kuba) 1979 95

  VII New Dehli (Indie) 1983 101

  VIII Harare (Zimbabwe) 1986 101

  IX Belgrad (Jugosławia) 1989...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - FORMY ORGANIZACYJNE RUCHU

  Charakterystyczną cechą ruchu państw niezaangażowanych jest to, że rozwój programowy i wzrost ilościowy nie spowodował tendencji do jego instytucjonalizacji. W ciągu ponad 30 lat funkcjonowania ruchu ukształtowały się w nim tylko następujące instytucje i organy:

  - konferencja szefów państw i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - GENEZA I ISTOTA RUCHU

  Na przełomie lat 40-tych i 50-tych nasiliła się konfrontacja polityczna i strategiczna na obszarach Azji. Zimna wojna nabrała w Europie charakteru wojny pozycyjnej, a scenę międzyblokowej konfrontacji stał się kontynent azjatycki. Sprzyjała temu walka narodowowyzwoleńcza.Państwa zachodnie starały się...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /8 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANSTWA ROZWIJAJĄCE SIĘ W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

  Borykające się z licznymi problemami kraje rozwijające się próbują podejmować wspólne działania i koordynować współpracę w sferze gospodarczej, politycznej i wojskowej. Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć poczynionych w tej dziedzinie, lecz niektóre z nich można przytoczyć jako stosowne...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /3 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEOKLONIALIZM

  W literaturze przedmiotu często próbuje się uzasadnić lub usprawiedliwić bardzo niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Trzeciego Świata poczynaniami dawnych metropolii, które wykorzystując zmieniony sposób utrzymania stanu zależności starają się zachować swoje dotychczasowe pozycje...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /3 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeci Świat

  W rezultacie dekolonizacji powstało ponad 130 państw o zróżnicowanym szczeblu rozwoju cywilizacyjnego, ekonomicznego i społeczno-politycznego. W odniesieniu do tych państw używano różnych określeń: kraje gospodarczo zacofane, kraje mniej rozwinięte, o oraz kraje rozwijające się. Ostatecznie przyjęło...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /3 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola ONZ w likwidacji kolonializmu

  Poważny wpływ na rozwój i przyspieszenie procesu dekolonizacji wywarła działalność ONZ.W Karcie NZ wprowadzono system powiernictwa, z założeniem, że społeczność międzynarodowa będzie „popierać postęp ludności obszarów powierniczych w dziedzinachpolitycznej, gospodarczej, społecznej i oświatowej...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /4 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces dekolonizacji

  Kolonializm jako polityka podboju i przejmowania obcych terytoriów oraz podporządkowywania zamieszkałej tam ludności przez państwa europejskie sięga do przełomu XV i XVI wieku. Ma nierozerwalny związek z odkryciami geograficznymi i dokonanym później podziałem globu ziemskiego miedzy mocarstwa kolonialne...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /5 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naprawienie szkody wynikłej z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

   

  Zakres uprawnienia za szkodę w tej sytuacji regulują art. 444-448 KC.

  Występują 2 sytuacje:

  1) poszkodowany przeżył – jeżeli chodzi o tą sytuację, poszkodowany wnosi o

  odszkodowanie i może domagać się:

  - zwrotu kosztów leczenia w pełnym wymiarze

  - renty związanej z:

  częściową lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez rzecz

   

  a. szkoda wyrządzona przez rzecz, która została wylana, wypadła, została

  wyrzucona.

  Art. 433 – dotyczy szkód nieintencjonalnych; art. Ten mówi, że nie odpowiada

  ten, kto jest właścicielem, ale osoba zajmująca lokal (jeżeli mieszka więcej osób to

  odpowiadają solidarnie), jest to odpowiedzialność...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /981

  praca w formacie txt

Do góry