Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ a praktyka międzynarodowa

  W okresie zimnej wojny Rada Bezpieczeństwa ONZ nie mogła zastosować sankcji militarnych na podstawie Karty NZ, gdyż nie zostały zawarte układy z państwami członkowskimi ONZ w sprawie kontyngentów wojskowych i rodzaju broni. Na V sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (1950r.) uchwalono rezolucję ,, Zjednoczenie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa zbiorowego NZ

  Na konferencji w San Francisco w 1945 r. utworzono ONZ. Jest to organizacja międzynarodowa zapewniająca utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa. Prawnomiędzynarodową podstawę nowego porządku światowego zawiera Karta NZ z VI.1945 r. Podstawowym celem ONZ jest ochrona przyszłych pokoleń od klęsk wojny...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKÓJ, BEZPIECZEŃSTWO NA ŚWIECIE

  W potocznym rozumieniu pokój jest przeciwieństwem wojny. Tam gdzie nie ma wojny , panuje pokój. Tam gdzie kończy się wojna zaczyna się pokój. W takim toku rozumowania pokój jest stanem normalnym między ludźmi i narodami, a wojna stanem chorobliwym i nienaturalnym. Pokój nastaje z chwilą zakończenia wojny...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /6 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja usług turystycznych

  Charakterystyka

  Wzrost znaczenia usług i ich rynkowy charakter oraz gwałtowny rozwój turystyki, to jedne z ważniejszych cech polskiego rynku. Zaistnienie procesów integracyjnych w polityce i gospodarce, liberalizacja w przekraczaniu granic - znoszenie barier wizowych, celnych i walutowych zwiększa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /6 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja usług turystycznych

  Charakterystyka

  Wzrost znaczenia usług i ich rynkowy charakter oraz gwałtowny rozwój turystyki, to jedne z ważniejszych cech polskiego rynku. Zaistnienie procesów integracyjnych w polityce i gospodarce, liberalizacja w przekraczaniu granic - znoszenie barier wizowych, celnych i walutowych zwiększa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /6 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Open Source

  Charakterystyka

  Open Source jest ruchem na rzecz otwartego oprogramowania, którego celem jest dążenie do tego, aby istniał swobodny i wolny dostęp do oprogramowania przez wszystkich użytkowników. Jest to także odłam Wolnego Oprogramowania.

  Ruch ten założony został przez grupę informatyków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /3 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPMP

  Stowarzyszenie Project Management Polska

  Stowarzyszenie Project Management Polska to organizacja, która skupia specjalistów z dziedziny zarządzania projektami. Jej wiodącym celem jest pomoc w rozwoju kariery project managerów. Jest on urzeczywistniany m.in. poprzez: pośrednictwo w wymianie doświadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura promienista

  Geneza struktury promienistej

  Podejmowanie zadań wymagających pracy wielu ludzi powoduje, że konieczne staje się wprowadzenie podziału czynności oraz hierarchii. Takie rozwiązania pojawiały się od dawna, choć niesformalizowane. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że kilkanaście tysięcy lat temu w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /3 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW I JEJ PROBLEMY

  Po rozpadzie ZSRR w dniu 8.12.1991 zaczęto zastanawiać się jak będzie Federacja Rosyjska oraz republiki b. ZSRR, były dwie możliwości:

  a) rozwój demokratycznych państw o gospodarce wolnorynkowej

  b) dążność do odbudowy Rosji imperialnej utrzymującej inne republiki b.ZSRR metodami odbiegającymi od...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /7 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - ZNACZENIE RUCHU

  Podstawowe cele które ruch próbował urzeczywistnić:

  - Utrzymanie oraz utrwalenie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Ten cel strategiczny obejmuje spektrum działań opartych na zasadach pokojowej koegzystencji i odprężenia oraz przeciwdziałania wszelkim posunięciom prowadzącym do konfliktu między...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /1 867

  praca w formacie txt

Do góry