Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zróżnicowanie marketingu

  Na zróżnicowanie marketingu mają wpływ czynniki zlokalizowane w otoczeniu firmy oraz usytuowane wewnątrz firmy. Podstawowymi czynnikami są charakter rynku i zachowań podmiotów na nim działających oraz pozycja jaką zajmuje nabywca w stosunku do decyzji rynkowych firmy.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura marketingu

  Współczesny marketing składa się z trzech elementów, które tworzą jego strukturę.

  Są to:

  a) system wartości,

  b) system badań marketingowych,

  c) instrumenty marketingowe.

  System wartości nie jest sprawą błahą, jest elementem bardzo ważnym. Jedenz byłych szefów IBM, T. Waston uważał, „że...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /3 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia potrzeb

  Hierarchia potrzeb w znacznym stopniu jest uzależniona nie tylko od charakterupotrzeb, ale również od panujących i uznawanych przez konsumenta systemów wartości, posiadanych lub możliwych do pozyskania zasobów pieniężnych. Czynniki ekonomiczne takie jak: dochody i ceny znacząco wpływająna kształtowanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /3 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje marketingu

  Między potencjalnym sprzedawcą a potencjalnym nabywcą istnieje luka:

  informacyjna - o pragnieniach i potrzebach nabywcy, o możliwościach, miej-scu i warunkach ich zaspokojenia przez sprzedawcę;

  czasowa - odnosząca się do czasu wystąpienia popytu i czasu wytworzeniai dostarczenia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota marketingu

  Marketing jest niewątpliwie produktem wysiłku intelektualnego, który musieliwykonać specjaliści zajmujący się problematyką funkcjonowania przedsiębiorstwa w początkach dwudziestego wieku. Marketing, zarówno jako pewien zasóbumiejętności zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, a...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /5 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  C2B

  Charakterystyka

  C2B (skrót ang. consumer to business) to jedna z kategorii e-commerce, procesu sprzedawania i nabywania usług oraz produktów. Prościej można powiedzieć, że to nic innego jak zawieranie transakcji handlowych, prowadzonych za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem rozwiązań...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.03.2011 Znaków /1 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  C2B

  Charakterystyka

  C2B (skrót ang. consumer to business) to jedna z kategorii e-commerce, procesu sprzedawania i nabywania usług oraz produktów. Prościej można powiedzieć, że to nic innego jak zawieranie transakcji handlowych, prowadzonych za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem rozwiązań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.03.2011 Znaków /1 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt realnych zasobów pieniądza

  Charakterystyka

  Efekt realnych zasobów pieniądza polega na zwiększeniu popytu konsumpcyjnego,

  który jest wynikiem wzrostu realnej wartości pieniężnych konsumentów.

  Stanowi on uogólnienie efektu Pigou.

  Efekt Pigou

  Efekt Pigou dotyczy skutku jaki wywiera spadek cen na wzrost realnego majątku oraz...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.03.2011 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Nordycka

  Charakterystyka

  Rada Nordycka- najwyższy organ współpracy i integracji krajów nordyckich. Powstała w wyniku jednostronnych rezolucji parlamentów Danii, Norwegii, Szwecji i Islandii. Rada rozpoczęła swa działalność w lutym 1953 r. W 1995 roku członkiem rady została Finlandia, a w 1970 w skład Rady...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.03.2011 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Homogenizacja kultury

  Charakterystyka

  Homogenizacja jest procesem prowadzącym do wyłaniania się z różnych składników ostatecznie jednorodnej substancji. Najczęściej termin ten kojarzony bywa z przemysłem spożywczym, jednak w dobie współczesnej globalizacji dotyczyć może wielu płaszczyzn życia społecznego, w tym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.03.2011 Znaków /2 417

  praca w formacie txt

Do góry