Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Potrzeba informacji rynkowych

  Wszelkiego rodzaju systemy gospodarcze wymagają informacji potrzebnychdo podejmowania decyzji, zarówno w skali makro, jak i mikroekonomicznej. W sy-tuacji, kiedy o działalności gospodarczej (sposobach jej „zachowań", przyczy-nach i skutkach) decyduje rynek - informacja jest sine qua non - do efektywnegosposobu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja rynku

  Konsumenci nie stanowią jednorodnej grupy i nie występuje tzw. „przeciętny konsument", a zatem należy określić i badać występujące między konsumentami różnice i grupować ich w taki sposób, aby ułatwiło to poznanieistniejących i potencjalnych nabywców, ich potrzeb, preferencji i gustów.

  Służy temu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /4 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm podejmowania decyzji zakupów w przedsiębiorstwach i instytucjach

  Do organizacji i instytucji nabywających dobra i usługi w celu dalszej produkcji, odsprzedaży lub redystrybucji zalicza się:

  -producentów

  -hurtowników

  detalistów

  agendy rządowe

  organizacje niedochodowe

  Nabywcy instytucjonalni w porównaniu z konsumentami dóbr finalnych ujaw-niają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /5 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm podejmowania decyzji zakupu w gospodarstwach domowych

  Konsument jest zarówno podmiotowym jak i przedmiotowym punktem odniesie-nia tzn. że działalność marketingowa jest zorientowania na popyt oraz aktualnei przyszłe potrzeby nabywców. W praktyce marketingowej dla odpowiedniego kształ-towania zachowań konsumentów firmy mają do dyspozycji bogate instrumenta-rium...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /7 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim są kupujący, jak, ile i gdzie kupują

  Konsument stosunkowo rzadko występuje na rynku jako pojedyncza osoba i tyl-ko w odniesieniu do małej części zasobów finansowych gospodarstwa domowego(rodziny) decyduje on o zakupach samodzielnie, na podstawie własnych preferencji. Znacznie częściej występuje jako członek rodziny, a wówczas decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego klienci kupują

  Konsumenci sana rynku motywowani do dokonywania zakupów przez zespół motywów. Niekiedy mogą one wchodzić w konflikt motywów, wywołany np. ograniczeniemzasobów finansowych nabywcy, lub istnieniem kilku atrakcyjnych wariantów wyboru.Odpowiedź pozwoli zrozumieć motywacje konsumentów  czy klientem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co kupują klienci

  Odpowiedź będzie wskazówką na temat potrzeb i preferencji klienta. Przydatneklasyfikacje tego co kupują klienci to podział na:

  • towary trwale - służą konsumentowi przez

  • artykuły pierwszej potrzeby - czyli tzw.dłuższy czas (np. telewizor, lodówka) codziennego użytku często kupowane bez większego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby klientów

  W całym procesie zachowań nabywców na rynku punktem wyjścia, czy też pod-stawowym motywem działań są potrzeby. O ukształtowaniu potrzeb ludzkich decydują:

  fizyczne potrzeby ciała,

  duchowe właściwości człowieka,

  okoliczności współżycia społecznego7.

  Uświadomienie potrzeby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego klient Jest najważniejszy

  Stałą cechą gospodarki rynkowej jest bariera popytu, wynikająca z przewagi pod-aży nad zdolnością zakupu, co powoduje, że żaden produkt nie ma trwale zapewnionej i opłacalnej sprzedaży. Bariera popytu i konkurencja wymuszają ciągłe zabieganie o nabywców. Racja istnienia każdego przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /5 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie konkurencyjne

  Konkurencja jest walką, o zdobycie i pozyskiwanie nabywców, a także dostawców, prowadzoną metodami właściwymi dla koncepcji marketingowej (w przeciwnym przypadku jest konkurencją nieuczciwą i powinna być wyeliminowana z rynku). Wygrywa te przedsiębiorstwo, które lepiej rozpozna potrzeby nabywców i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /1 679

  praca w formacie txt

Do góry