Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podsystem modelowania i pomocy w decyzjach

  Służy wypracowaniu modelipozwalających wyjaśniać, przewidywać udoskonalać i kontrolować procesy rynkowe. Aby zgromadzone informacje marketingowe mogły być wykorzystane przypodejmowaniu decyzji, muszą być odpowiednio przetworzone za pomocą technikanalizy statystycznej i ekonometrycznej. Omawiany...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing taktyczny

  Traktowany jest jako narzędzie rozwiązywania problemów związanych z działalnością przedsiębiorstwa, a dotyczących przede wszystkim: niedostatecznej ilości środków inwestycyjnych, niewystarczających kompetencji decyzyjnych w realizacji rozpatrywanych zadań, funkcji, czy także procesów, braku dostępu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /2 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele strategicznego zarządzania kadrami

  Zarządzanie kadrami to zbiór działań, które umożliwiają ludziom pracującym i zatrudnionym ich organizacjom uzgodnienia w obszarze spraw pracowniczych, a ponadto zapewniają warunki realizacji tych uzgodnień. Model strategicznego zarządzania kadrami to wzorcowy system założeń, który zawiera koncepcję...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie marketingowe

  Charakterystyka

  Analiza szans i zagrożeń a także mocnych i słabych stron firmy jest podstawą planowania strategii marketingowej. Analiza ta dotyczy w szczególności otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa. Pozwala ona na wypełnienie funkcji marketingowych w przedsiębiorstwie.

  Otoczenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /2 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie marketingowe

  Charakterystyka

  Analiza szans i zagrożeń a także mocnych i słabych stron firmy jest podstawą planowania strategii marketingowej. Analiza ta dotyczy w szczególności otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa. Pozwala ona na wypełnienie funkcji marketingowych w przedsiębiorstwie.

  Otoczenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /2 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing marketingu

  Charakterystyka

  Outsourcing jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin. Początkowo odnosił się jedynie do działań firmy, które nie zaliczały się do podstawowych, na przykład remonty, utrzymanie czystości w biurach. Jednakże dzisiaj obowiązuje zasada, że firma powinna zlecać na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /2 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing marketingu

  Charakterystyka

  Outsourcing jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin. Początkowo odnosił się jedynie do działań firmy, które nie zaliczały się do podstawowych, na przykład remonty, utrzymanie czystości w biurach. Jednakże dzisiaj obowiązuje zasada, że firma powinna zlecać na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /2 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wywiadu marketingowego

  Informuje o zachodzących zjawiskach.Można go więc zdefiniować jako zespół środków, które pozwalają zarządzającymbyć stale poinformowanymi o rozwoju otoczenia marketingowego, oceniać szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa. Najważniejsze z tych środków to:

  kontakty z klientami, dostawcami...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacji rynkowej (marketingowej)

  Wiedząc, iż informacje marketingowe są niezbędne do podejmowania optymalnych decyzji w przedsiębiorstwie, od wielu lat próbuje się budować modelowesystemy takich informacji. Konstrukcja systemu informacji zależy od kilku istotnych czynników, a mianowicie od:

  struktury decyzji podejmowanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje a informacja rynkowa (marketingowa)

  Zgodnie z teorią systemów informacyjnych, cele systemu określane są podzbiorem informacji mających znaczenie dla uzyskania prawidłowego wyniku decyzji. System informacji rynkowej jest zatem zbiorem informacji, których treść,strukturę, zasięg i zakres wyznaczają potrzeby i możliwości podmiotów rynkowych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /1 241

  praca w formacie txt

Do góry