Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kształtowanie asortymentu produktów

  Znajomość podstawowych reguł postępowania przy kształtowaniu produktuoraz analiza cyklu życia nie wystarczają dla zapewnienia sukcesu rynkowego pro-duktom firmy, a przede wszystkim utrzymania pozycji konkurencyjnej. W całej strukturze działań związanych z produktem klamrą spinającą firmy jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /13 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie jakości produktu

  Kształtowanie jakości związane jest z technologicznym cyklem życia produktuoraz poziomem korzyści oferowanych nabywcom w obszarze działań na rynku.W pierwszym przypadku jakość można odnieść do tworzonego rdzenia produktui produktu formalnego. W drugim do produktu poszerzonego.

  Jakość można...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /4 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia produktu

  Cechą charakterystyczną współczesnego wysoce konkurencyjnego rynku jestpojawienie się nowych i zanikanie sprzedaży dotychczas istniejących produktów.Obserwacje rynków wysoko rozwiniętych krajów wskazują, że w okresie 10-15 lat nawet 80% produktów konsumpcyjnych przestaje istnieć lub zmienia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota produktu

  Przyjmując jako punkt wyjścia działań podmiotów rynku orientację na zidentyfikowane potrzeby nabywcy, firma tworząc produkt posługuje się regułami marketingowymi. Oznacza to, że nie tylko są uwzględnione podstawowe cechy potrzeb poprzez wytworzenie określonego dobra materialnego bądź usługi, ale...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /7 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania ilościowe i jakościowe

  Badania rynku można podzielić ze względu na różne kryteria. Pierwszym kry-terium może być zasięg badań rynkowych, dzięki któremu można podzielić je nabadania międzynarodowe, badania krajowe, badania regionalne oraz badania lokal-ne. Drugim kryterium jest przedmiot badań i wyróżnić tutaj można...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /8 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura i metody badań marketingowych

  Jak już wcześniej wspomniano, o użyteczności badań decyduje m.in. dokładneich wcześniejsze zaplanowanie i przygotowanie.

  W literaturze przedmiotu nie ma istotnych różnic w podejściu do procedurybadań rynkowych i marketingowych. Autorzy najczęściej różnią się liczbą wyod-rębnionych etapów badań...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /2 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot badań rynkowych i marketingowych

  W literaturze przedmiotu wyróżnia się najczęściej trzy rodzaje badań związanych zarządzaniem przedsiębiorstwem, tj.:

  badania marketingowe,

  badania rynkowe,

  analizę rynku.

  W fachowej literaturze funkcjonuje wiele określeń badań marketingowych skupiających się bądź na opisie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /3 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot badań marketingowych

  trendy ekonomiczne,

  trendy sprzedaży,

  pojemność rynku i jego poszczególnych segmentów,

  produkt, jego asortyment i opakowanie,

  sprawność i efektywność kanałów dystrybucji,

  popyt i cena (poziom i relacje).

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania marketingowe

  Powinny pomagać znajdować prawidłowe odpowiedzi na wiele istotnych pytań, m.in.:

  co i ile produkować?

  na jakim rynku lokować produkcję?

  jak reagować będą konkurenci?

  jak wybrać najkorzystniejszy kanał dystrybucji?

  Sposób zorganizowania badań marketingowych w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /3 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje systemu informacji rynkowej (marketingowej)

  zbierania i gromadzenia danych,

  przetwarzania danych,

  analizy danych,

  przechowywania i odzyskiwania danych,

  oceny informacji,

  przekazywania informacji zainteresowanym członkom kierownictwa przedsiębiorstwa.

  System ten powinien być częścią globalnego systemu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /855

  praca w formacie txt

Do góry