Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Istota i funkcje dystrybucji

  Wytworzenie produktu według omówionych w poprzednim rozdziale reguł nie zapewnia automatycznie jego pełnej akceptacji przez nabywców. Gdyby postawić nabywcy pytanie czy satysfakcjonuje go sam dobrze wytworzony produkt, okazałobysię że jest to element istotny ale niewystarczający do podjęcia decyzji o...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /31.03.2011 Znaków /3 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany cen

  Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania ustalenia ceny, należy równieżbyć przygotowanym na jej zmiany czy modyfikacje. Jest to konieczne ze względuna zachodzące zmiany w otoczeniu firmy, zarówno w skali mikro jak i makroekonomicznej. Generalnie mogą wystąpić dwie sytuacje:

  podwyższenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /31.03.2011 Znaków /5 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces analizy strategicznej

  Cele procesu

  Cele szczegółowe procesu:

  Przedstawić szereg propozycji nowych narzędzi badawczych, stanowiących zarówno oryginalne propozycje autorów, jak i będących efektem adaptacji i rozwinięcia metod stosowanych w innych obszarach oraz dokonano systematyki stosowanych dotychczas metod analizy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /9 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja klienta w planowaniu polityki cenowej

  Klient jest jednym z czynników rynkowych, które powinny mieć wpływ naokreślenie poziomu ceny. Z dwóch powodów. Po pierwsze to zaakceptowanieceny przez klienta zadecyduje o zaistnieniu produktu na rynku. Po drugie firma może zaniżyć niechcący swoje zyski nie przewidując dużego zainteresowania pro-duktem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /3 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ konkurencji na ustalenie cen w firmie

  Kolejnym czynnikiem rynkowym o niebagatelnym znaczeniu w procesie usta-lania ceny jest konkurencja. Przede wszystkim brak konkurencji na rynku, brakoferowanych produktów substytucyjnych usprawiedliwia często podwyższanieceny prawie do granic możliwości płatniczych klientów. Z pewnością dla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /2 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ popytu na kształtowanie ceny

  Należy również zwrócić uwagę na fakt, w jakim stopniu nasz produkt podlegaelastyczności cenowej popytu, której wskaźnik wskazuje o ile procent zmieni siępopyt w wyniku zmiany ceny o 1%. Na przykład produkty takie jak chleb, mleko należą do grupy produktów o charakteryzujących się wskaźnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ kosztów na ustalenie ceny

  W każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności,powinna obowiązywać zasada racjonalności kosztów. Rozliczając koszty należywziąć pod uwagę wszystkie koszty poniesione w toku wytworzenia danego do-bra. Klasyfikuje sieje w dwóch podstawowych grupach:

  kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /4 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na poziom ceny oraz techniki jej ustalania

  Powyższe przykłady wskazują na konieczność uwzględniania wielu czynni-ków w procesie kształtowania ceny. Można je podzielić na dwie zasadnicze grupy: czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne, należące do otoczenia, w którym danafirma funkcjonuje. Ich uwzględnienie pozwala na ustalenie ceny podstawowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie cenowe

  Strategia cenowa danej firmy wybrana dla określonego produktu, gamy czymarki powinna być ustalana zgodnie z celami jakie ma do osiągnięcia firma w okre-ślonym czasie.

  W przypadku, gdy dana firma chce zostać liderem na rynku i oferować naj-chętniej i najczęściej kupowany produkt, objąć możliwie duży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /3 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła robocza

  Charakterystyka

  Siła robocza, zwana też podażą pracy to liczba osób, które są aktywne zawodowo. Są to osoby w wieku produkcyjnym (w Polsce jest to przedział wiekowy 18-59 dla kobiet oraz 18-64 dla mężczyzn), które są zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia na typowych warunkach dla danej gospodarki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt

Do góry