Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały zintegrowane pionowo

  Powstają wówczas gdy producent przejmie funkcje handlu hurtowego lub uruchomi własną sieć detaliczną. Charakterystycznącechąjest to, że uczestnicy ich chcą wzajemnych zależności. Funkcjonuje on w układzie kooperacji organizacyjnej lub finansowej opartej na podporządkowaniu hie-rarchicznym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /2 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Tornquista

  Charakterystyka

  Krzywa Tornquista - jest wykresem funkcji opisującej zależność wydatków, popytu na dane dobro (Y) od dochodu konsumenta (X).

  Ze względu ma rodzaj dobra, wyróżniamy trzy krzywe Tornquista opisujące poszczególne funkcje Tornquista :

  Funkcja Tornquista I rodzaju- popyt na dobra...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały konwencjonalne

  Charakteryzuje je swoboda organizacji przepływu, strumienie tworzone są przez niezależne podmioty. Uczestnicy takiego kanału zawierają między sobą transakcje, negocjując każdorazowo warunki. Po realizacji transakcji powiązania zanikają. Cechą charakterystyczną jest to, że każdy kolejny pod-miot w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały rozwinięte - pośrednie

  Stosuje się je mając nawzględzie następujące korzyści:

  zwiększenie możliwości penetracji rynku i potencjalnej sprzedaży produktu,

  ułatwienie ekspansj i producenta na dotychczas nie obsługiwane rynki,

  redukcję ogólnej liczby transakcji producenta z ostatecznymi nabywcami...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /2 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki dystrybucji - Kanał trójpoziomowy

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki dystrybucji - Kanał dwupoziomowy

  Obejmuje dwóch pośredników. Jest to najdłuższy kanał dystrybucji, najczęściej występujący w obrocie dobrami konsumpcyjnymi trwałego użytku.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki dystrybucji - Kanał jednopoziomowy

  Składa się z jednego pośrednika, którym jest detalista.Detalista przyjmuje na siebie większość czynności handlowych. Występują tutaj różne formy pośrednictwa w handlu detalicznym (sklepy, domy towarowe, supermarkety itp.). Producent traci kontrolę nad towarem gdyż kanał się wydłuża. W takim...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki dystrybucji - Kanał bezpośredni

  Nazywany również zeropoziomowym, jestnajkrótszym kanałem dystrybucji. Składa się z producenta sprzedającego bezpośrednio finalnemu nabywcy.

  Podstawowymi formami sprzedaży bezpośredniej są:

  - sprzedaż bezpośrednio w domu klienta,

  - organizacja promocyjnych spotkań w domach,

  - sprzedaż wysyłkowa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /2 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały dystrybucji

  Są podstawowym elementem dystrybucji towarów obejmu-jącym doprowadzenie ich do hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej oraz ofero-wanie ostatecznym nabywcom.

  Jest to struktura komórek organizacyjnych firmy oraz zewnętrznych instytucjiuczestniczących w sprzedaży produktu na rynku lub sieć osób i organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /4 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki dystrybucji

  W zespole instrumentów i działań związanych z dystrybucją towarów możnawyróżnić dwa podstawowe elementy:

  kanały dystrybucji,

  logistykę marketingową związaną z dystrybucją fizyczną.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /31.03.2011 Znaków /231

  praca w formacie txt

Do góry