Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest magazynowanie

  wyboru formy własności wykorzystywanych magazynów i składów.

  pojemności, liczby, lokalizacji magazynów,

  wyboru technologii składowania,

  przepływu informacji o stanie magazynowym.

  Wybór formy własności wykorzystywanych magazynów jest zdeterminowanysytuacją finansową...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /3 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka dystrybucji

  To wszystkie czynności, które są konieczne, aby przemieś-cić produkt z miejsca jego wytworzenia do ostatniego punktu w kanale dystrybucji do konsumenta. Czynności te obejmują: magazynowanie gotowych produktów,utrzymywanie zapasów, realizację zamówień, transport, przepływ informacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka marketingowa

  Przedsiębiorstwa działające obecnie na rynku zmuszone są do zainteresowaniasię i poświęcenia dużej uwagi sprawom zaopatrzenia i dystrybucji. Przyczyną takiej sytuacji jest współczesny rynek charakteryzujący się wysoką dynamiką zmianw sferze popytu, technologii i konkurencji. Wynikiem tych zmian jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /3 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanały dystrybucji na rynku dóbr inwestycyjnych i rynku usług

  Transakcje na rynku dóbr inwestycyjnych mają odmienny charakter. Nabywca niejest ostatecznym konsumentem, przedmiot transakcji, zaś często ma dużą wartość,duże gabaryty i służy wytworzeniu innych produktów. Z tego też względu struktura instytucjonalna jest odmienna. Dominują tu kanały bezpośrednie, w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  M-handel

  Charakterystyka

  M-handel (m-commerce) jest szczególną formą elektroniczny|handlu elektronicznego wyróżniająca się zastosowaniem urządzeń mobilnych i nowej technologii komunikacyjnej przy zawieraniu transakcji biznesowych.

  Za pomocą dostępnych technologii informatycznych m-handel umożliwia dokonywanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  M-handel

  Charakterystyka

  M-handel (m-commerce) jest szczególną formą elektroniczny|handlu elektronicznego wyróżniająca się zastosowaniem urządzeń mobilnych i nowej technologii komunikacyjnej przy zawieraniu transakcji biznesowych.

  Za pomocą dostępnych technologii informatycznych m-handel umożliwia dokonywanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja wyłączna

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja selektywna

  Stosowana jest przy sprzedaży produktów okresowego zakupu, wymagających usług przed i po sprzedażowych. A także gdy producentdecyduje się sprzedać swoje produkty tylko w wybranych segmentach rynku. Istnieje tutaj możliwość stosowania ostrzejszych kryteriów doboru pośredników wśródpodmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja intensywna

  Umożliwia potencjalnym nabywcom zakup produktów przy minimalnym wysiłku, gdyż są one oferowane w maksymalnej liczbie punktów sprzedaży. Stosowana jest w przypadku dóbr powszechnego użytku. Dostępność produktów w miejscu i czasie dogodnym dla nabywcy jest ważnym czynnikiem decydującym o wielkości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Determinanty wyboru kanałów dystrybucji na rynku dóbr konsumpcyjnych

  Z wyborem i kształtowaniem kanałów dystrybucji związane są trzy grupy decyzji16:

  adaptacj a kanałów, wtedy gdy przedsiębiorstwo decyduj e się na wykorzystanie istniejących w praktyce kanałów dystrybucji,

  modyfikacji kanałów, wtedy gdy przedsiębiorstwo w wyniku przeprowadzonej oceny dokonuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /5 378

  praca w formacie txt

Do góry