Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Formy organizacyjne handlu hurtowego - Targi

  Targi spełniają następujące funkcje:

  doprowadzanie do zawarcia transakcji lub przygotowanie przesłanek do jejrealizacji w przyszłości. Na targach następuje bezpośrednie zetknięcie sięsprzedawcy z nabywcą - handel ma więc charakter akwizycyjny.

  strategiczne działanie firm...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne handlu hurtowego - Przetarg

  Jest to zinstytucjonalizowana forma zakupu przez jednostki gospodarcze lub inne instytucje większych ilości towarów lub dóbr i robót inwestycyjnych. Celem przetargu jest wybór dostawcy, który najbardziej odpowiada warunkom przetargu oraz proponuje najniższą cenę. Taka forma zakupów znajduje szczególne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne handlu hurtowego - Aukcja

  Na aukcjioperuje się określonymi dla każdego rodzaju towarów partiami. Przykładami aukcji o zasięgu światowym mogę być aukcji futrzarskie w Londynie czy Lipsku, skórsurowych w Amsterdamie, Londynie czy w Nowym Jorku, herbaty w Kalkucie czyw Colombo, diamentów w Amsterdamie czy Nowym Jorku, koni...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne handlu hurtowego - Giełda towarowa

  Jest najbardziej złożonym i zorganizowanym rynkiem for-malnym. Są to regularnie odbywające się w określonym czasie i miejscu podporządkowane określonym normom spotkania osób pragnących zawrzeć transakcjękupna i sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji.

  Termin giełda towarowa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /3 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje organizacyjne sprzedaży hurtowej

  Działalność handlu hurtowego wynika z istnienia zapotrzebowania na tego rodzaju usługi. Hurt pełni bowiem rolę pośrednika pomiędzy producentami a detalistami, działalność ta jest wynikiem barier na jakie napotyka przedsiębiorstwo w dystrybucji swoich towarów do finalnego odbiorcy. Przyczynami tych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /8 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces sprzedaży i jego organizacja

  Rosnąca konkurencja na zróżnicowanym rynku powoduje, że przedsiębiorstwamają coraz większe problemy ze zbytem swoich produktów. Obniżenie kosztówprodukcji nie zawsze rozwiązuje te problemy. Oferowanie dobrego produktu pokonkurencyjnej cenie bez umiejętności sprzedaży - to za mało.

  W organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /8 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy elementy obsługi klienta

  Serwisu przedsprzedażowego - obsługa klienta w fazie przedsprzedaży np.doradztwo techniczne, próby rozwiązania problemów klienta, udzielanie informacji;

  Serwisu dostawczego - obsługa klienta podczas fazy sprzedaży, obejmujący:czas dostawy, stan przesyłki, elastyczność dostaw...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka marketingowa - koszty utraconych korzyści

  Zwane też kosztami alternatywnymi lub też czasami kosztami negatywnych reakcji nabywców ukazujące nie satysfakcjonujący poziom obsługi dystrybucyjnej klienta.Kosztów tych napróżno by szukać w księgowości jakiegokolwiek przedsiębiorstwa, są one bowiem nie uwidocznione, dlatego są nazwane ukrytymi lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka marketingowa - problem zapasów

  Z działalnością handlową i produkcyjną wiąże się ściśle problem zapasów. Przedsiębiorstwa utrzymują zapasy, aby wykorzystać je w przyszłości. Pociąga to zasobą konieczność zamrożenia części posiadanych środków pieniężnych na dłuższyokres. Muszą więc one być utrzymywane, chociażby na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport jako część koncepcji logistycznej

  Uważany jest za równoważny z produkcją, obrotem towarowym. Jest to wyodrębniony zespół czynności koniecznychdo fizycznego przemieszczenia dóbr z miejsca nadania do miejsca odbioru. Podstawową rolą transportu jest optymalizacja wykorzystania zasobów, czynników wytwórczych, optymalizacji miejsca i czasu ich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt

Do góry