Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Karta Narodów Zjednoczonych- cele i zasady

   

  Artykuł 1

  Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych są następujące:

  Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując w tym celu skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia wszelkich aktów agresji i innych naruszeń pokoju, łagodzić lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO DOTYCZĄCYCH PRZYJAZNYCH STOSUNKÓW I WSPÓŁDZIAŁANIA PAŃSTW ZGODNIE Z KARTĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

   

  Zgromadzenie Ogólne,Potwierdzając słowa Karty Narodów Zjednoczonych, że utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwój przyjaznych stosunków i współdziałania między narodami należą do podstawowych celów Narodów Zjednoczonych,Przypominając, że ludy Narodów Zjednoczonych są...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /21 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy konstytucji

   

     

  Pisane i niepisane.

  Pisana = ujęta w formę aktu lub aktów normatywnych.

  Niepisana = oparta na prawie zwyczajowym, konwenansach konstytucyjnych i precedensach sądowych.

  Sztywne i elastyczne – kryterium stanowi moc prawna konstytucji w stosunku do ustaw...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pytania egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego

   

  Podstawowe pojęcia prawa konstytucyjnego.

      Szczególna forma konstytucji Typy konstytucji Pojęcia „małej konstytucji” i „minimum konstytucyjnego” Jakie cechy odróżniają konstytucję od ustaw zwykłych? Szczególna treść konstytucji Szczególna...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /6 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trakatat lizboński

   

  Traktat lizboński (oficj. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; w wersji roboczej określany jako traktat reformujący) – umowa międzynarodowa zakładająca reformę instytucji Unii Europejskiej, podpisana 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /16 229

  praca w formacie doc
 • Ocena brak

  Prokurent

  Prokurent

  Jest to pełnomocnik zarządu spółki mający prawo do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz spółki. Pełnomocnictwo to nosi nazwę prokura.

  Kto może zostać prokurentem

  Zgodnie z art. 100 k.c., pełnomocnikiem, a co za tym idzie, również prokurentem, może być osoba fizyczna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /3 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Nagroda Jakości

  Model Europejskiej Nagrody Jakości

  500px

  Rys.1. Model Europejskiej Nagrody Jakości

  Europejska Fundacja Zarządzania Jakością (EFQM) opracowała model doskonałości, który opisuje europejskie podejście do systemu zarządzania jakością (rys. 1). Składa się on z dziewięciu obszarów:

  przywództwo -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /4 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola sprzedawców

  Priorytetowa rola w aktywizacji procesu sprzedaży za pomocą sprzedaży osobistej przypada sprzedawcom. Mają oni często do czynienia z konsumentem niezdecydowanym na zakup ze względu bądź na niedostateczność posiadanych informacji bądź na istniejące ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji.

  Zadaniem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedaż osobista jako element strategii aktywizacji sprzedaży

  Istotą sprzedaży osobistej jest bezpośredni i indywidualny kontakt sprzedawcyz klientem. Jego rezultatem jest interakcyjny i elastyczny charakter powiązań międzykomunikującymi się stronami. Interakcyjność polega na natychmiastowym uzyskaniu sprzężenia zwrotnego czyli reakcji klienta na ofertę firmy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa planu promocji - Metoda zadaniowa

  Budżet jest podporządkowany celom promocji i dopasowany do wytyczonych zadań. Umożliwia to późniejszą ocenę stopnia ich realizacji. Jest to sposób najbardziej logiczny i odpowiadający wymogom planowaniamarketingowego.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /239

  praca w formacie txt

Do góry