Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Skala BARS

   

  Skala BARS jest jednym z najbardziej precyzyjnych narzędzi oceny pracowników, dającym możliwość dokonania rzetelniejszych ocen w porównaniu ze skalami punktowymi. Podstawą skal behawioralnych jest analiza zadań szczególnie znaczących na danym stanowisku. Do zadań wyłonionych w wyniku takiej analizy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontekst wewnętrzny

   

  1. Wiek i wielkość organizacji. Wpływ tych uwarunkowań wydaje się być oczywisty: inaczej wyglądają struktury organizacji starych i wielkich, a inaczej młodych, o małych rozmiarach. Nie można bezkrytycznie przenosić rozwiązań strukturalnych sprawdzających się w małych organizacjach, np. ... na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /4 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Role i kompetencje współczesnego pionu personalnego

   

  ROLE MENEDŻERA PERSONALNEGO

  Partner strategiczny

  Wewnętrzny przedsiębiorca

  Ekspert ds. administracji ZL

  Przywódca – lider zespołu

  Inspirator zmian

   

  KOMPETENCJE MENEDŻERA PERSONALNEGO

   

  Wyobraźnia ekonomiczna

  Kompetencje typowe dla wyższej kadry...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie ZZL

   

  Głównymi zasobami, jakimi dysponuje kierownictwo przedsiębiorstwa są środki produkcji, zasoby finansowe i zespoły ludzkie. Zarządzanie jest procesem pozyskiwania, rozdysponowania i efektywnego wykorzystania tych zasobów. W tym sensie zarządzanie ludźmi stanowi pewien aspekt ogólnego zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /5 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika zasobów ludzkich organizacji

   

  Specyfika ta przejawia się w dwóch podstawowych kwestiach, odróżniających zasoby ludzkie od pozostałych zasobów:

  optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie,

  sposobie w jaki człowiek staje się zasobem przedsiębiorstwa.

  Ad.1. Optymalizacja wykorzystania rzeczowych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /9 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i sens organizacji przedsiębiorstwa

   

  Przedsiębiorstwo jest wytworem jednostki lub zbioru jednostek, powołanym przez nie do realizacji ich celów gospodarczych. Jeżeli powołanie przedsiębiorstwa wymaga wynajęcia ludzi, to jego utworzenie powołuje do życia pewną formę organizacji społecznej. Organizacja ta powstaje wtedy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /5 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie zarządzania organizacją

   

  Wszelkie działania zbiorowe ludzi, które cechują się tak czy inaczej pojmowanym porządkiem społecznym są regulowane przez pewne społeczne mechanizmy koordynacji i kontroli tych działań. Istnieją cztery główne mechanizmy takiej regulacji:

  1)mechanizm rynku,

  2)mechanizm administracji,

  3)mechanizm...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /3 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linia budżetowa

  Charakterystyka

  Linia budżetowa to linia obrazująca maksymalne kombinacje ilościowe dwóch dóbr, które przy danych cenach może nabyć konsument dysponujący danym dochodem. Graficznie ukazuje ograniczenia budżetowe konsumenta.

  budżetowa.JPG|400px

  Interpretacja

  Położenie linii budżetowej CD...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko płynności

  Charakterystyka

  Ryzyko płynności - ryzyko wystąpienia sytuacji, w której bankowi zabraknie gotówki na dokonanie niespodziewanych wypłat z rachunków depozytowych. Brak płynnych aktywów zazwyczaj wywołuje niedobory funduszy na finansowanie działalności na rynku detalicznym i korporacyjnym lub na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /3 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko płynności

  Charakterystyka

  Ryzyko płynności - ryzyko wystąpienia sytuacji, w której bankowi zabraknie gotówki na dokonanie niespodziewanych wypłat z rachunków depozytowych. Brak płynnych aktywów zazwyczaj wywołuje niedobory funduszy na finansowanie działalności na rynku detalicznym i korporacyjnym lub na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /3 409

  praca w formacie txt

Do góry