Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Najczęstsze naruszenia kontraktu pracowniczego

   

  Ostatnią część niniejszego rozdziału stanowi krótki przegląd nieprawidłowości występujących w polskich przedsiębiorstwach. Informacje zawarte w sprawozdaniu Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2005 rysują ogólny obraz najczęściej łamanych przywilejów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /9 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyczny aspekt stosunku pracy

   

  Powszechnie uważa się, że aspekt ten jest pewną formą ograniczenia żądań, oczekiwań, stron kontraktu pracowniczego. W sytuacji braku równowagi w potencjałach, możliwościach, sile obu stron kontraktu, strona posiadająca większe zasoby, podlega silniejszej presji, silniejszym naciskom również o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /4 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawny aspekt stosunku pracy

   

  Podstawowe zasady prawa pracy zawarte są w Rozdziale II Ustawy Kodeks pracy. Do najważniejszych z nich należą m.in. prawo do swobodnego wyboru pracy (poza ograniczeniami wynikającymi z innych przepisów), równego traktowania, godziwego wynagrodzenia za pracę, prawo do wypoczynku. Państwo ustala minimalną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /2 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alienacja i dezalienacja pracy

   

  Koncepcja pracy – jako czynności specyficznie ludzkiej, kreującej człowieka jako gatunek i warunkującej jego nieustanny rozwój, występuje w różnych wariantach w głównych prądach europejskiego humanizmu – od marksizmu do myśli chrześcijańskiej. Praca jako jeden z celów życia człowieka, jego godności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie płacy indywidualnej

   

  Gdy posiadamy klasyfikację stanowisk i tabele płac, powstaje problem, co ma określać płacę danego indywidualnego pracownika? Od czego zależeć powinny podwyżki płacowe? Kiedy, za co i o ile powinny rosnąć płace?

  Choć rezultaty (osiągnięcia) wydają się najlepszym kryterium, to bierze się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje płac

   

  Płaca, jako cena płacy czy też kategoria dochodu jest wynagrodzeniem za usługę pracy i znajduje ona odzwierciedlenie w jej funkcjach. Najczęściej wymienia się cztery podstawowe funkcje: dochodową, kosztową, motywacyjną i społeczną. Można je analizować z punktu widzenia interesów zarówno pracodawcy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /4 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy wynagrodzeń

   

  Istnieje bardzo wiele różnych form płac, z których pracodawca może skorzystać przy wynagradzaniu pracownika za jego pracę.

  forma czasowa, zwaną inaczej dniówką – polega ona na wynagradzaniu pracy płacą zasadniczą i stałymi dodatkami np. za staż pracy. Ta forma płacy jest jednak...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wynagrodzenia

   

  Wynagrodzenie oznacza – w węższym sensie – zapłatę za pracę. W literaturze można zauważyć, że niekiedy używa się zamiennie terminów: wynagrodzenie i płaca. Niekiedy pojęcie wynagrodzenia ma znaczenie szersze. M. Kostera i S. Kownacki wymieniają pięć podstawowych typów wynagrodzeń, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa oceniająca.

   

  Arkusz ocen wykorzystywany w rozmowie oceniającej nie jest prostym formularzem administracyjnym, ale przewodnikiem, bodźcem do refleksji. Synteza wyników jest ważniejsza od miejsca konkretnego krzyżyka w odpowiedniej kratce formularza.

  Każde kryterium oceny winno odnosić się do osądu relatywizowanego do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie rozmowy oceniającej.

   

  Zarówno oceniający, jak i oceniany winni przygotować się do rozmowy. Oceniany powinien przygotować prezentację osiągniętych wyników w stosunku do zadań wcześniej mu postawionych oraz opracować swój ”bilans aktywności zawodowej”. Bilans służy za podstawę wymiany stanowisk w trakcie rozmowy i winien...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 776

  praca w formacie txt

Do góry